Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využili samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie hodinek M200

Hodinky M200 mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C nebo když je USB port vlhký.

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Také dbejte na to, abyste hodinky M200 k nabíječce správně připojili, tj. tak aby čtyři piny USB konektoru na M200 lícovaly se čtyřmi piny USB nabíječky.

Pro nabíjení přes počítač stačí hodinky M200 připojit k počítači a zároveň je můžete synchronizovat se softwarem FlowSync.

  1. Vyjměte hodinky z pásku.
  2. Připojte M200 k USB portu počítače. Dbejte na to, abyste hodinky M200 správně připojili, tj. tak aby čtyři piny USB konektoru na M200 lícovaly se čtyřmi piny USB portu počítače.. Dbejte též na to, aby USB konektor nebyl ohnutý. Jestliže je baterie zcela vybitá, může několik minut trvat, než se začne nabíjet. Je-li USB port na počítači příliš uvolněný, aby bylo možné hodinky M200 připojit, můžete použít prodlužovací USB kabel samec-samice mezi USB portem počítače a hodinkami M200. Povolte, aby se na počítači nainstalovaly jakékoli navržené USB ovladače.

    Než budete hodinky nabíjet, ujistěte se, že USB konektor M200 není vlhký, nejsou na něm chlupy, prach nebo nečistoty. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete.

  1. Po skončení synchronizace se na displeji začne vyplňovat animovaná ikonka baterie.
  2. Když je ikonka baterie plná, je baterie hodinek M200 plně nabitá.

Neponechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani ji neponechávejte stále plně nabitou, protože toto by mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.

Výdrž baterie

Výdrž baterie je:

  • až 6 dní se sledováním aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při jedné hodině tréninku denně s GPS a měřením tepové frekvence pomocí optického snímače, bez zapnuté funkce Chytrá upozornění nebo
  • až 6 hodin souvislého tréninku s GPS a měřením tepové frekvence pomocí optického snímače nebo
  • až 40 hodin souvislého tréninku s měřením tepové frekvence pomocí optického snímače nebo
  • až 30 dní se sledováním aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bez zapnuté funkce Chytrá upozornění.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž M200 používáte, používané funkce, doba zapnutí displeje a stárnutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách, které jsou hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete hodinky M200 nosit pod bundou, aby nebyly vystavené tak velkému chladu.

Upozornění, že baterie je slabá.

Slabá baterie

Baterie je slabá. Doporučujeme M200 nabít.

Nabijte ji

Baterie je pro záznam tréninku příliš slabá. Nový trénink nemůžete zahájit, dokud nebudou hodinky M200 nabité.