Nalazite se ovdje: Polar Flow > Sinkronizacija

Sinkronizacija

Podatke s uređaja V650 možete prenositi putem USB kabela dok koristite softver FlowSync ili bežično, pomoću značajke Bluetooth Smart® i aplikacije Polar Flow. Da biste mogli sinkronizirati podatke između uređaja V650 i internetske usluge Flow te aplikacije, morate imati Polar račun i softver FlowSync. Idite na flow.polar.com/start i izradite Polar račun na internetskoj usluzi Polar Flow te preuzmite i na računalo instalirajte softver FlowSync. Preuzmite aplikaciju Flow na mobilni uređaj s usluge App Store ili Google Play.

Nemojte zaboraviti sinkronizirati i ažurirati podatke između uređaja V650, internetske usluge i mobilne aplikacije, gdje god se nalazili.

Sinkronizacija s internetskom uslugom Flow uz pomoć softvera FlowSync

Ako želite izvršiti sinkronizaciju s internetskom uslugom Flow, potreban vam je softver FlowSync. Idite na flow.polar.com/start pa preuzmite i instalirajte softver prije nego pokušate izvesti sinkronizaciju.

 1. Priključite mikro USB konektor u USB priključak, a drugi kraj kabela priključite u računalo.
 2. Pokrenite softver FlowSync.
 3. Na računalu će se otvoriti prozor FlowSync, nakon čega će započeti sinkronizacija.
 4. Po dovršetku će se prikazati Completed (Dovršeno).

Svaki put kada priključite uređaj V650 u računalo, softver Polar FlowSync će prebaciti vaše podatke na internetsku uslugu Polar Flow i sinkronizirati sve postavke koje ste eventualno promijenili. Ako sinkronizacija ne započne automatski, pokrenite FlowSync pomoću ikone na radnoj površini (Windows) ili iz mape s aplikacijama (Mac OS X). Uvijek kada je dostupno ažuriranje firmvera, FlowSync će vas o tome obavijestiti i od vas zatražiti da instalirate to ažuriranje.

Ako promijenite postavke na internetskoj usluzi Flow kada je V650 priključen u računalo, pritisnite gumb za sinkronizaciju u softveru FlowSync da se te postavke prenesu na vaš V650.

Za podršku i dodatne informacije o korištenju softvera FlowSync idite na www.polar.com/en/support/FlowSync.

 

Sinkronizacija pomoću aplikacije Flow

Prije sinkronizacije:

 • Imate Polar račun i preuzeli ste i instalirali aplikaciju Flow na mobilni uređaj.
 • Morate registrirati V650 na internetskoj usluzi Flow i barem jednom sinkronizirati podatke pomoću softvera FlowSync.
 • Na mobilnom uređaju mora biti uključena značajka Bluetooth, a zrakoplovni način rada uključen.

Sinkronizacija podataka s iOs mobitelom:

 1. Prijavite se u aplikaciju Flow na mobilnom uređaju.
 2. Pritisnite bočni gumb na V650 za pregled bočnog izbornika i odaberite SYNC WITH MOBILE (Sinkronizacija s mobilnim uređajem) u izborniku za pokretanje sinkronizacije.
 3. Pri prvoj sinkronizaciji, pitat ćemo vas da li se povezujete preko na iOS mobitel ili na Android mobitel. Odaberite iOS mobitel.
 4. Prikazat će se CONNECTING (POVEZIVANJE), a nakon toga SYNCING (SINKRONIZIRANJE). Traka s napretkom prikazuje status sinkronizacije. Ne zaboravite da sinkronizacija može potrajati u slučaju da imate mnoštvo podataka o vježbanju na V650. Po dovršetku će se prikazati poruka Syncing completed (Sinkronizacija je dovršena).

Sinkronizacija podataka s Android mobitelom:

 1. Prijavite se u aplikaciju Flow na mobilnom uređaju.
 2. Imate li druge Polar uređaje za vježbanje koji su u uporabi s aplikacijom Flow na sustavu Android, provjerite je li u aplikaciji Flow kao aktivan uređaj odabran V650. Na ovaj način se aplikacija Flow povezuje na V650. U aplikaciji Flow, idite na Postavke > PRODUCTS (Proizvodi) i dotaknite V650 da biste ga aktivirali.
 3. Pritisnite bočni gumb na V650 za pregled bočnog izbornika i odaberite SYNC WITH MOBILE (Sinkronizacija s mobilnim uređajem) u izborniku za pokretanje sinkronizacije.
 4. Pri prvoj sinkronizaciji, pitat ćemo vas da li se povezujete preko na iOS mobitel ili na Android mobitel. Odaberite Android mobitel.
 5. Ako vas mobitel zatraži da prihvatite uparivanje, prihvatite ga.
 6. Uparivanje uređaja tip XXXXXX na mobitelu prikazat će se na V650. Ako V650 želite upariti s mobitelom, na mobitelu unesite pin s uređaja V650. Započet će uparivanje. Po uspješnom dovršetku uparivanja prikazat će se Paired (Upareno).
 7. Prikazat će se CONNECTING (POVEZIVANJE), a nakon toga SYNCING (SINKRONIZIRANJE). Traka s napretkom prikazuje status sinkronizacije. Ne zaboravite da sinkronizacija može potrajati u slučaju da imate mnoštvo podataka o vježbanju na V650. Po dovršetku će se prikazati poruka Syncing completed (Sinkronizacija je dovršena).

Kada sinkronizirate V650 s aplikacijom Flow, podaci o vježbanju također će se sinkronizirati s internetskom uslugom Flow, putem internetske veze.

Postavke iOS mobitela/Android mobitela može po potrebi promijeniti kasnije u General settings > About V650 (Opće postavke > Više o V650). Spustite se do dna stranice za promjenu postavki.

Podršku i dodatne informacije o korištenju aplikacije Polar Flow pronaći ćete na www.polar.com/en/support/Flow_app.