Nalazite se ovdje: Značajke > Smjernice za rutu

Smjernice za rutu

Značajka smjernica za rutu vodi vas na rutama koje ste snimili tijekom prethodnih vježbanja ili na rutama koje su snimili i podijelili ostali korisnici internetske usluge Flow.

Dodavanje rute u V650

Ako želite dodati rutu na uređaj V650, najprije je dodajte na popis Favorites (Favoriti) na internetskoj usluzi Flow, a zatim je sinkronizirajte s uređajem V650.

  1. Prilikom pregledavanja rute u pogledu za analizu, kliknite ikone favorita u donjem desnom kutu karte.
  2. Odredite naziv rute i odaberite Save (Spremi).
  3. Ruta će se dodati na vaš popis Favorites (Favoriti).
  4. Sinkronizirajte rutu s uređajem V650.

Broj favorita na internetskoj usluzi Flow nije ograničen, ali na uređaju V650 možete imati najviše 20 ruta odjednom. Ako se na popisu Favorites (Favoriti) nalazi više od 20 favorita, na uređaj V650 će se prilikom sinkronizacije prebaciti samo rute koju se među prvih 20 favorita. Ako želite sinkronizirati rutu koja nije među prvih 20 favorita, promijenite redoslijed favorita njihovim povlačenjem i ispuštanjem. Ako određenu rutu želite ukloniti s popisa favorita, kliknite ikonu za brisanje u gornjem desnom kutu rute.

Smjernice na zaslonu

  • Crveni pokazivač na karti prikazuje vašu lokaciju i smjer u kojem se krećete.
  • Crvena crta prikazuje rutu koju trebate pratiti.
  • Zeleni krug prikazuje početnu točku rute, a crveni krug prikazuje završnu točku.
  • Plava crta prikazuje trenutnu rutu.

Informacije o početku sesije sa smjernicama o ruti potražite u odjeljku Započinjanje vježbanja.