Nalazite se ovdje: Značajke > GPS

GPS

V650 ima ugrađeni GPS koji precizno mjeri brzinu i udaljenost te vam omogućava da nakon vježbanja pregledate rutu na karti u okviru internetske usluge Flow. V650 sadrži sljedeće GPS značajke:

  • Udaljenost: daje preciznu udaljenost za vrijeme i nakon vježbanja.
  • Brzina: precizni podaci o brzini za vrijeme i nakon vježbanja.
  • Natrag na početak: usmjerava vas prema početnoj točki po najkraćoj mogućoj udaljenosti i prikazuje koliko ona iznosi. Sada možete provjeriti odvažnije rute i istražiti ih na siguran način, znajući da će vas V650 vratiti na početak.
  • Ruta: linijski prikaz vaše rute na kojem je označen vaš trenutačni položaj i početna lokacija.