Nalazite se ovdje: Značajke > Maps (Karte)

Karte

Od verzija 1.2 nadalje, uređaj V650 prati vašu vožnju s izvanmrežnim kartama koje se zasnivaju na OpenStreetMap podacima. V650 će iscrtavati vašu rutu na kartu dok vozite, čime vam omogućava da vidite gdje se nalazite na karti u stvarnom vremenu.

Prikaz karte možete uključiti ili isključiti u Settings >Sport profiles (Postavke > Sportski profili). Odaberite sportski profil koji želite urediti, a zatim odaberite Training views (Prikazi vježbanja). U Training views (Prikazi vježbanja) pomaknite se do posljednje stavke izbornika (MAP VIEW (Prikaz karte) i označite/odznačite odgovarajući okvir za uključivanje/isključivanje prikaza karte.

Osim toga, možete odabrati stavku Map (Karta) za jedan od vaših prikaza vježbanja (View 1 (Prikaz 1), View 2 (Prikaz 2), View 3 (Prikaz 3), View 4 (Prikaz 4), View 5 (Prikaz 5) ili View 6 (Prikaz 6)). Na taj način možete koristiti prikaze karte pri različitim razinama zumiranja: jedan prikazuje pojedinosti o cesti, a drugi više o cesti kojoj se približavate. Upute o uređivanju prikaza vježbanja pronaći ćete u Postavke sportskog profila.

Prikaz karte automatski je uključen u sljedećim profilima: Road cycling (Cestovna vožnja), Mountain biking(Brdska vožnja) i Other (Ostalo).

Postavke karte

Za prikaz i uređivanje postavki karte, idite u Settings (Postavke) > General settings (Opće postavke) > Maps (Karte). Pronaći ćete sljedeće postavke:

OFFLINE MAP AREA (Izvanmrežno područje karte): Zadajte središnju točku izvanmrežnog područja karte (450 km x 450 km).

  • Karta se pretražuje prijelazom prsta, zumira se dvostrukim kucanjem, a odzumira kucanjem dvama prstima.
  • Kada ste zadali područje, kucnite DOWNLOAD (Preuzmi).
  • Prikazat će se poeuka Delete old maps? (Izbrisati stare karte?). Novim odabirom izvanmrežnog područja karte izbrisat ćete prethodne karte. Odaberite CONTINUE (Nastavak) za potvrdu odabira područja. V650 će se vratiti na MAP SETTINGS (Postavke karte).
  • Prikazat će se poruka Synchronization required (Potrebno je izvršiti sinkronizaciju) u OFFLINE MAP AREA (Izvanmrežno područje karte). Pri sljedećoj sinkronizaciji uređaja V650 s internetskom uslugom Flow pomoću softvera FlowSync preuzet će se nova izvanmrežna karta.

MAP LAYERS (Slojevi karte): Odaberite Topographic (Topografske), Bike routes (Biciklističke rute) i/ili Favorite routes (Omiljene rute).

U Browse offline map (Pretraži izvanmrežnu kartu) možete pregledati preuzetu kartu prije pokretanja vježbanja. Za pomicanje karte na vašu trenutnu lokaciju, kucnite iglu kompasa u gornjem desnom kutu zaslona. Kada se pomaknete od vaše trenutne lokacije, igla kompasa će promijeniti boju iz crvene u bijelu.

Za vrijeme vježbanja

Kada kucnete kartu, pojavit će se ikona ruke u gornjem lijevom kutu zaslona. U način rada za pretraživanje i zumiranje možete ući tako da kucnete ikonu ruke ili da kucnete gornji lijevi kut zaslona. Crvena traka u donjem i gornjem dijelu zaslona zajedno s ikonom ruke prikazuju da je aktivan način rada za pretraživanje i zumiranje. Povećavanje zumiranjem izvodi se dvostrukim kucanjem ili razmicanjem prstiju, a smanjivanje dvostrukim kucanjem s dva prsta ili primicanjem prstiju. Pretraživanje karte izvodi se prevlačenjem preko nje. Centrirajte kartu tako da kucnete indikator vrste karte. Način rada za pretraživanje ili zumiranje napustit ćete ako nekoliko sekundi ne dodirnete zaslon ili ako kucnete ikonu ruke. Kada napustite način rada za pretraživanje i zumiranje, vaša lokacija na karti će se automatski centrirati.

Usmjerenje karte (HEADING UP (Prema gore) ili NORTH UP (Sjever gore)) možete promijeniti kucanjem indikatora vrste u gornjem desnom kutu zaslona

HEADING UP (Prema gore): Pokazivač lokacije ostat će usmjeren prema vrhu zaslona, neovisno o smjeru u kojem ste okrenuti. Kada se okrenete, sukladno će se zaokrenuti i prikaz karte pri čemu će pokazivač lokacije ostati usmjeren prema vrhu zaslona. Indikator vrsta karte HEADING UP (Prema gore) u gornjem desnom kutu zaslona usmjeren je prema sjeveru.

NORTH UP (Sjever gore): Pokazivač lokacije je centriran. Usmjerenje pokazivača lokacije mijenja se kako se okrećete i usmjeren je prema vrhu zaslona samo ako ste okrenuti prema sjeveru.