Nalazite se ovdje: Važne informacije > Baterije

Baterije

Uređaj za vježbanje Polar V650 koristi unutarnju, akumulatorsku bateriju. Akumulatorske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Možete napuniti i isprazniti bateriju preko 300 puta prije znatno smanjenja njenog kapaciteta. Broj ciklusa punjenja također varira ovisno o uporabi i radnim uvjetima.

Na kraju radnoga vijeka proizvoda, Polar vas potiče da svedete na minimum moguće utjecaje otpada na okoliš i ljudsko zdravlje prateći lokalne propise o zbrinjavanju otpada i, kada je moguće, zasebno sakupite elektroničke uređaje. Ne zbrinjavajte ovaj proizvod kao nerazvrstani komunalni otpad.

Senzor brzine otkucaja srca Polar H6 koristi bateriju koju može promijeniti korisnik. Za samostalnu promjenu baterije pažljivo slijedite upute navedene u poglavlju Zamjena baterije senzora brzine otkucaja srca.

Baterije za senzor brzine Bluetooth Smart® i senzor kadence Bluetooth Smart® ne mogu se zamijeniti. Polar je izradio zatvorene senzore kako bi maksimizirao mehaničku dugotrajnost i pouzdanost. Senzori uključuju baterije dugog radnog vijeka. Ako želite kupiti novi senzor, obratite se ovlaštenom Polar servisnom centru ili zastupniku.

Držite baterije dalje od djece. U slučaju gutanja odmah potražite liječnika. Baterije odložite na pravilan način u skladu s lokalnim propisima.

Zamjena baterije senzora brzine otkucaja srca

Za samostalnu promjenu baterije senzora brzine otkucaja srca pažljivo slijedite upute niže:

Pri promjeni baterije uvjerite se da brtveni prsten nije oštećen; u slučaju oštećenja brtvenog prstena zamijenite ga novim. Možete kupiti brtveni prsten/baterijski komplet u dobro opremljenim trgovinama Polar i ovlaštenim servisima tvrtke Polar. U SAD-u i Kanadi dodatni brtveni prsteni dostupni su u ovlaštenim servisnim centrima Polar. U SAD-u su brtveni prsteni / baterijski kompleti dostupni i na adresi www.shoppolar.com.

Prilikom korištenja nove, potpuno napunjene baterije izbjegavajte kontakt sa spajalicom tj. istovremeno s obje strane s metalnim ili elektrovodljivim alatima poput kliješta. Ovaj postupak može izazvati kratko spajanje baterije što dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Kratki spoj obično neće oštetiti baterije, ali može smanjiti kapacitet i radni vijek baterije.

H6

  1. Otvorite poklopac prostora s baterijom uz pomoć kopče na remenu.
  2. Izvadite staru bateriju iz poklopca baterije uz pomoć malog krutog štapića ili trake kao što je čačkalica za zube. Poželjan je nemetalni alat. Pazite da ne oštetite poklopac baterije.
  3. Stavite novu bateriju (CR 2025) unutar poklopca s negativnim polom (-) okrenutim gore.
  4. Poravnajte rub na baterijskom poklopcu s utorom na konektoru i utisnite baterijski poklopac na svoje mjesto. Morate čuti škljocaj.

H10

  1. Otvorite poklopac baterije uz pomoć alata s plosnatim završetkom.
  2. Izvadite staru bateriju ispod poklopca baterije.
  3. Stavite novu bateriju (CR2025) unutar poklopca s negativnim polom (-) okrenutim prema van.
  4. Poravnajte rub na baterijskom poklopcu s utorom na konektoru i utisnite baterijski poklopac na svoje mjesto. Začut ćete škljocaj.

Opasnost od eksplozije u slučaju zamjene baterije s baterijom druge vrste. Korištene baterije zbrinite sukladno uputama.