Nalazite se ovdje: Značajke > Barometer (Barometar)

Barometar

V650 mjeri nadmorsku visinu pomoću senzora atmosferskog tlaka i pretvara tu vrijednost u vrijednost nadmorske visine. To je najtočniji način za mjerenje nadmorske visine i promjena u njoj (uspinjanje/spuštanje).

Funkcije barometra su:

  • nadmorska visina, stupanj uspinjanja i stupanj spuštanja
  • Mjerilo nagiba na osnovi GPS-a
  • VAM u stvarnom vremenu (srednja brzina uspinjanja)
  • utrošak kalorija prilagođen nadmorskoj visini

Kako biste bili sigurni da će mjerenje nadmorske visine ostati točno, potrebno je kalibrirati uvijek kada imate pouzdanu referencu, kao što je vrh ili topografska karta ili ako se nalazite na razini mora. Promjene u tlaku zbog vremenskih uvjeta ili klimatizacijski uređaji u zatvorenim prostorima mogu utjecati na očitanja nadmorske visine.