Nalazite se ovdje: Vježbanje > Početak vježbanja

Početak vježbanja

 

Odaberite profil i bicikl za vožnju

Idite u PROFILE (Profil) i odaberite Road biking (Cestovna vožnja bicikla), Mountain biking (Brdska vožnja bicikla), Indoor cycling (Vožnja bicikla u zatvorenom) ili Other (Ostalo). Odaberite Bike 1 (Bicikl 1), Bike 2 (Bicikl 2), Bike 3 (Bicikl 3) ili Bike 4 (Bicikl 4).

Ako ste uključili GPS u odabranom profilu, V650 će automatski početi tražiti signale GPS satelita. Za vrijeme traženja držite V650 mirnim, sa zaslonom okrenutim prema gore. Prvi put obično je potrebno 30-60 sekundi. Kasnije će to trajati samo nekoliko sekundi. V650 je pronašao signale GPS satelita ako je zeleni krug oko GPS-a nepomičan.

Ako ste povezali senzor s biciklom, V650 će početi tražiti signale sa senzora. Zeleni krug oko pokazatelja senzora će treptati za vrijeme traženja. V650 je spreman kada zeleni krug oko indikatora senzora postane statičan. Pritisnite prednji gumb za početak vožnje ili nastavite s odabirom rute.

  1. GPS
  2. Senzor brzine otkucaja srca
  3. Senzor snage
  4. Senzor kadence
  5. Senzor brzine

Nakon pronalaska satelita, V650 će kalibrirati nadmorsku visinu. Poruka Altitude calibration complete (Kalibracija nadmorske visine je dovršena) vam govori da je kalibracija završena. Kako biste bili sigurni da će mjerenje nadmorske visine ostati točno, ručno kalibrirajte V650 uvijek kada imate pouzdanu referencu, kao što je vrh ili topografska karta ili ako se nalazite na razini mora. Za ručnu kalibraciju, pritisnite bočni gumb i odaberite Calibrate altitude (Kalibriraj nadmorsku visinu). Zatim postavite nadmorsku visinu za vašu trenutnu lokaciju.

Započinjanje vježbanja sa smjernicama za rutu

Uđite u ROUTES (Rute) za pregled popisa ruta koje ste dodali u favorite na internetskoj usluzi Flow i sinkronizirali s uređajem V650. Rutu za vaše sljedeće vježbanje odaberite tako da kucnete krug na lijevoj strani naziv rute. Kada kucnete pločicu rute, pojavit će se pregled iste.

Vratite se u glavni prikaz tako da kucnete . Odabrana ruta prikazana je u pločici ROUTES (Rute). Pritisnite prednji gumb za početak vožnje.

Više informacija o smjernicama za rutu te upute o dodavanju ruta na uređaj V650 pronaći ćete u odjeljku Smjernice za rutu.