Nalazite se ovdje: Značajke > Strava Live Segments®

Strava Live Segments®

Strava Live Segments su prethodno definirani dijelovi ceste ili staze na kojima se sportaši mogu natjecati u vožnji bicikla i trčanju na kronometar. Segmenti se definiraju na stranici Strava.com, a možete ih izraditi samo ako ste Strava korisnik. Segmente koristite za usporedbu vaših vremena ili za usporedbu s vremenima drugih Strava korisnika koji su kompletirali isti segment kao i vi. Svaki segment ima javnu ljestvicu s pripadajućim titulama King/Queen of the Mountain (Kralj/kraljica planine) (KOM/QOM) koje pripadaju osobama s najboljim postignutim vremenom u tom segmentu.

Ako imate Strava Premium račun, moći ćete aktivirati značajku Strava Live Segments® na uređaju Polar V650. Svi kupci koji kupe uređaj V650 imaju pravo na besplatno članstvo za korištenje usluge Strava Premium u trajanju od 60 dana. Napominjemo da ponuda vrijedi samo za nove članove usluge Strava Premium. Kupac će primiti upute o tome kako početi koristiti uslugu Strava Premium putem elektronske poruke dobrodošlice Flow čim registrira novi uređaj V650.

Uvezite Strava Live Segments sa stranice Strava.com u Polar Flow.

 1. Povežite račune Strava i Polar Flow na internetskoj usluzi Polar Flow ILI u aplikaciji Polar Flow:

  Internetska usluga Polar Flow: Settings (Postavke) > Account (Račun) > Strava > Connect (Poveži)

  Aplikacija Polar Flow: General Settings (Opće postavke) > Connect (Poveži) > Strava (povucite gumb kako biste se povezali)

 2. Odaberite segmente koje želite izvesti u Polar Flow na stranici Strava.com

  Pritisnite ikonu zvjezdice pored naziva segmenta.

  Možete preskočiti 3. korak ako želite brzo prenijeti jedan ili dva Strava Live segmenta na uređaj V650. Jednostavno odaberite željene segmente na stranici Strava.com i sinkronizirajte uređaj V650 kako biste prenijeli Strava Live segmente iz Polar Flow na uređaj V650.

 3. Kliknite gumb Update segments (Ažuriraj segmente) na stranici Favorites Favoriti) u sklopu internetske usluge Polar Flow kako biste uvezli Strava Live segmente u Polar Flow.

Prijenos Strava Live segmenata iz Polar Flow na uređaj V650

Sinkronizirajte podatke između uređaja V650 i internetske usluge Polar Flow preko USB kabela s pomoću softvera FlowSync ili bežično pomoću značajke Bluetooth i aplikacije Polar Flow. Za vrijeme sinkronizacije će se na uređaj V650 prenijeti prvih 20 favorita uključujući Strava Live segmente koje ste uvezli sa stranice Strava.com.

V650 može odjednom sadržavati najviše 20 favorita. Ako na internetskoj usluzi Flow imate više od 20 favorita, prvih 20 s popisa će se prebaciti na V650 tijekom sinkronizacije. Ako segment koji želite prenijeti na V650 nije među prvih 20 favorita, promijenite redoslijed favorita njihovim povlačenjem i ispuštanjem.

Aktivirajte značajku Strava Live Segments® na uređaju Polar V650

 1. Otvorite FAVORITES (FAVORITI) i dodirnite radio gumb kako biste aktivirali Strava Live segmente. Za prikaz popisa svih segmenata koje ste prenijeli na V650 dodirnite polje Strava Live Segments.
 2. Na popisu možete vidjeti naziv i dužinu svakog segmenta. Za pretpregled segmenta na karti dodirnite polje sa segmentom na popisu.
 3. Prikaz karte pokazuje dužinu segmenta, prosječnu ocjenu, vaš osobni rekord (PR) i vrijeme KOM/QOM segmenta. Karta se pretražuje prijelazom prsta, zumira se dvostrukim dodirom, a odzumira dodirom s dva prsta. Vratite se na glavni prikaz tako da dodirnete .
 4. Segmenti Strava Live Segments prikazani su pod naslovom FAVORITES (FAVORITI) kada je ta značajka omogućena.

Vježbanje uz Strava Live segmente

 1. Kada počnete snimati vožnju biciklom s GPS-om (sportski profil Biciklizam, Cestovni biciklizam ili Brdski biciklizam), u prikazu NEARBY SEGMENTS (NAJBLIŽI SEGMENTI) na uređaju V650 prikazuju se najbliži segmenti Strava segments® i direktna udaljenost (najkraći put) između vas i početne točke. U prikazu karte možete vidjeti početnu točku i smjer segmenata.

 2. Uređaj V650 obavještava vas zvučnim signalom da ste se približili segmentu Strava i pokazuje udaljenost do početka segmenta. Segment možete poništiti tako da dodirnete CANCEL (PONIŠTI) na uređaju V650.

 3. Kada dođete do početne točke segmenta, oglašava se još jedan zvučni signal. Na uređaju V650 prikazuju se i naziv segmenta i vaš osobni vremenski rekord (PR) za segment. Snimanje segmenta započinje automatski

 4. Prikaz Strava Live Segment dodan je kao prikaz vježbanja na početku segmenta. Uređaj V650 prikazuje podatke o uspješnosti u realnom vremenu pokazujući informacije i podatke za segment Strava kojima možete upravljati.

  U prikazu karte dodirnite podatkovno polje na lijevoj strani za prebacivanje između sljedećih mogućnosti: AHEAD/BEHIND (ISPRED/IZA) PR, AHEAD/BEHIND (ISPRED/IZA) KOM/QOM, DISTANCE TO GO (PREOSTALA UDALJENOST) i DURATION (TRAJANJE) (ukupno proteklo vrijeme tijekom segmenta). Dodirnite polje za podatke na desnoj strani za prebacivanje između sljedećih mogućnosti: SPEED (BRZINA), DURATION (VRIJEME TRAJANJA) (ukupno dosadašnje vrijeme trajanja vježbe), HEART RATE (OTKUCAJI SRCA) i POWER (SNAGA).

 5. Nakon što ste odvozili segment, uređaj V650 prikazuje vaše postignuto vrijeme za segment, vremensku razliku između PR (osobnog rekorda) i vremensku razliku između KOM/QOM.

Rezultati se na uređaju V650 izračunavaju i prikazuju odmah po završetku segmenta, ali konačne rezultate provjerite na stranici Strava.com.

Dodatne informacije o Strava segmentima pronaći ćete u podršci značajke Strava.

Strava Live Segments je trgovački znak tvrtke Strava, Inc.