Nalazite se ovdje: Postavke > Sportski profili

Postavke sportskog profila

Za prikaz ili izmjenu postavki određenog sportskog profila idite na Settings > Sport profiles (Postavke > Sportski profili) i odaberite profil koji želite urediti.

Pronaći ćete sljedeće postavke za svaki profil:

 • Training views (Prikazi vježbanja)
 • HR view (Prikaz brzine otkucaja srca)
 • Speed view (Prikaz brzine)
 • Training sounds (Zvukovi vježbanja)
 • GPS
 • Automatic pause (Automatsko pauziranje)
 • Automatic lap (Automatski krug)
 • Front button takes lap (Prednjim gumbom se započinje krug)
 • HR zones (Zone brzine otkucaja srca)
 • Power settings (Postavke snage)

Dodirnite da otvorite postavku koju želite promijeniti i uredite je na željeni način. Potvrdite i vratite se na prethodni izbornik tako da dodirnete .

U određenim postavkama (npr. zvukovi tijekom vježbanja), dodirujte polje dok se ne prikaže ispravna vrijednost.

Prikazi vježbanja

Možete postaviti do šest prikaza vježbanja za svaki profil, pri čemu jedan prikaz vježbanja može sadržati do osam stavki. Osim toga, možete aktivirati sljedeće prikaze: Lap view (Prikaz kruga), AUTOMATIC LAP VIEW (Prikaz automatskog kruga) i Map view (Prikaz karte).

 1. Postavite kvačicu u okvir na lijevoj strani zaslona da se aktivira View 1 (Prikaz 1), View 2 (Prikaz 2), View 3 (Prikaz 3), View 4 (Prikaz 4), View 5 (Prikaz 5) ili View 6 (Prikaz 6).
 2. Dodirnite prikaz koji želite urediti.
 3. Odaberite raspored za prikaz. Postoji mnogo mogućnosti rasporeda; jednostavno prelazite prstom lijevo ili desno dok se ne prikaže raspored koji želite.
 4. Ako želite promijeniti određenu stavku, dodirnite je i odaberite novu stavku s popisa. Sadržaj popisa ponešto se razlikuje među rasporedima. Razlog je što određene stavke (npr. grafovi) ne pristaju u sve rasporede. Cijeli popis dostupnih stavki pronaći ćete u Prikazi vježbanja.
 5. Kada je raspored završen, potvrdite ga i vratite se u izbornik TRAINING VIEWS (Prikazi vježbanja) tako da kucnete .
 6. Ako želite postaviti više prikaza vježbanja za određeni profil, ponovite korake 1-5 .
 7. Ako želite uključiti Lap view (Prikaz kruga), kvačicom označite okvir u polju Lap view (Prikaz kruga).
 8. Kucnite u izborniku TRAINING VIEWS (Prikazi vježbanja) kako bi se spremile promjene.

Prikaz brzine otkucaja srca

Odaberite % (postotni udio maksimalne brzine otkucaja srca) ili bpm (otkucaja u minuti).

Prikaz brzine

Odaberite km/h ili min/km.

Training sounds (Zvukovi vježbanja)

Odaberite Mute (Utišano), Soft (Blago), Loud (Glasno) ili Very loud (Vrlo glasno).

GPS

Postavite GPS funkciju u On/Off (Uključeno/isključeno).

Automatsko pauziranje

Označite kvačicom okvir ako želite uključiti funkciju.

Dodirnite Activation speed (Brzina aktiviranja) kako biste postavili brzinu pri kojoj će se snimanje pauzirati.

Automatski krug

Kvačicom označite okvir ako želite uključiti funkciju, zatim postavite Duration (Trajanje) ili Distance (Udaljenost) za automatski krug.

Prednjim gumbom se započinje krug

Postavite funkciju u On/Off (Uključeno/isključeno). Ako ste uključili funkciju, pritiskom na prednji gumb ćete započeti krug za vrijeme snimanja vježbanja.

Prema zadanom, funkcija je uključena u Road cycling (Cestovna vožnja), Mountain biking (Brdska vožnja) i Indoor cycling (Vožnja u zatvorenom).

Ako pritisnete i zadržite prednji gumb, snimanje će se pauzirati.

HR zones (Zone brzine otkucaja srca)

Pogledajte i promijenite granice zona brzine otkucaja srca.

Postavke snage

U stavci Power settings (Postavke snage) ćete pronaći:

 • Power view (Prikaz snage): Odaberite W (Vata), W/kg (Vata/kg) ili FTP % (% od FTP).
 • FTP (W): Postavite vašu FTP vrijednost. Raspon je od 60 do 600 vata.
 • Power, rolling average (Snaga, prosjek pomicanja) Odaberite podatke snage pri prosječnom pomicanju za 3, 10 ili 30 sekundi ili odaberite Set other (Postavi drugu vrijednost) ako prosječno pomicanje želite postaviti na bilo koju vrijednost između 1 i 99 sekundi.
 • Power zones (Zone snage): Pogledajte i promijenite granice zona snage.