Nalazite se ovdje: Postavke > Opće postavke

Opće postavke

Za prikaz i uređivanje općih postavki, idite u Settings > General settings (Postavke > Opće postavke). Tamo ćete pronaći:

 • Uparivanje
 • Maps (Karte)
 • Use GPS time (Koristi GPS vrijeme)
 • Time (Vrijeme)
 • Date (Datum)
 • Language (Jezik)
 • Units (Jedinice)
 • Pin code lock (Zaključavanje PIN kodom)
 • Frontlight (Prednje svjetlo)
 • Display backlight (Pozadinsko osvjetljenje zaslona)
 • Automatic power off (Automatsko isključivanje)
 • About V650 (Više o uređaju V650)

Dodirnite da otvorite postavku koju želite promijeniti i uredite je na željeni način. Potvrdite i vratite se na prethodni izbornik tako da dodirnete .

U određenim postavkama (npr. UNITS (Jedinice)), dodirujte polje dok se ne prikaže ispravna vrijednost.

Uparivanje

Prije uporabe novog senzora, potrebno ga je upoznati s uređajem V650. Ovaj postupak naziva se uparivanje i traje samo nekoliko sekundi. Postupak uparivanja osigurava da će uređaj V650 primati signale samo s vašeg senzora te omogućava neometano vježbanje u skupini.

Pair new device (Upari novi uređaj): Uparite senzor s uređajem V650. Dodatne informacije o uparivanju određenog senzora pronaći ćete u odjeljku Kompatibilni senzori.

Paired devices (Upareni uređaji): pregled svih uređaja koje ste uparili s uređajem V650.

Ako želite ukinuti uparenost sa senzorom:

1. Idite na Settings > General settings > Pairing > Paired devices (Postavke > Opće postavke > Uparivanje > Upareni uređaji).

2. Dodirnite uređaj koji želite ukloniti s popisa pa dodirnite Remove pairing (Ukini uparenost).

Maps (Karte)

OFFLINE MAP AREA (Izvanmrežno područje karte): Zadajte središnju točku izvanmrežnog područja karte (450 km x 450 km).

 • Karta se pretražuje prijelazom prsta, zumira se dvostrukim kucanjem, a odzumira kucanjem s dva prsta.
 • Kada ste zadali područje, kucnite DOWNLOAD (Preuzmi).
 • Prikazat će se poruka Delete old maps? (Izbrisati stare karte?). Novim odabirom izvanmrežnog područja karte izbrisat ćete prethodne karte. Odaberite CONTINUE (Nastavak) za potvrdu odabira područja. V650 će se vratiti na MAP SETTINGS (Postavke karte).
 • Prikazat će se poruka Synchronization required (Potrebno je izvršiti sinkronizaciju) u OFFLINE MAP AREA (Izvanmrežno područje karte). Pri sljedećoj sinkronizaciji uređaja V650 s internetskom uslugom Flow pomoću softvera FlowSync preuzet će se nova izvanmrežna karta.

MAP LAYERS (Slojevi karte): Odaberite Topographic (Topografski), Bike routes (Rute bicikla) i/ili Favorite routes (Omiljene rute).

U Browse offline map (Pretraži izvanmrežnu kartu) možete pregledati preuzetu kartu prije pokretanja vježbanja. Za pomicanje karte na vašu trenutnu lokaciju, kucnite iglu kompasa u gornjem desnom kutu zaslona. Kada se pomaknete od vaše trenutne lokacije, igla kompasa će promijeniti boju iz crvene u bijelu.

Use GPS time (Koristi GPS vrijeme)

Ako želite da V650 očitava koordinirano univerzalno vrijeme (UTC) sa GPS satelita, postavite kvačicu u okvir u polju USE GPS TIME (Koristi GPS vrijeme) i odaberite UTC vremensku zonu koja vam je najbliža.

Time (Vrijeme)

Postavite vrijeme u danu.

 Ako želite promijeniti format vremena, dodirnite 12h/24h (slika). Trenutno odabrani format napisan je bijelom bojom. Ako ste odabrali 12h format vremena, odaberite i AM ili PM.

Date (Datum)

Postavite datum.

Language (Jezik)

Odaberite: Dansk (Danski), Deutsch (Njemački), English (Engleski), Español (Španjolski), Français (Francuski), Italiano (Talijanski), Nederlands (Nizozemski), Norsk (Norveški), Português (Portugalski), Suomi (Finski), Svenska (Švedski), 日本語 (Japanski) ili 简体中文 (Pojednostavljeni kineski).

Units (Jedinice)

Odaberite metričke ili imperijalne jedinice. Postavite jedinice za mjerenje težine, visine, udaljenosti i brzine.

Zaključavanje PIN-om

Postavite PIN na uređaj V650 i vaši podaci o vježbanju će biti sigurni. To je praktičan način da budete sigurni kako samo vi imate pristup vašim podacima o vježbanju.

Dodirnite PIN CODE LOCK (Zaključavanje PIN kodom) da uključite funkciju. Unesite četveroznamenkasti PIN i dodirnite . Za potvrdu ponovno unesite i kucnite .

V650 će vas zatražiti unos PIN-a pri svakom uključivanju.

Ako ste zaboravili PIN, na uređaju V650 možete izvršiti resetiranje na tvorničke postavke. Tako će se ukloniti veza uređaja V650 s vašim korisničkim računom i izbrisati svi na njemu spremljeni podaci.

 1. Priključite V650 u USB priključak na računalo i uđite u Polarov softver FlowSync. Softver Polar FlowSync će prebaciti vaše podatke o vježbanju na internetsku uslugu Polar Flow.
 2. Uđite u postavke i odaberite resetiranje na tvorničke postavke.
 3. Idite na internetsku stranicu Polar Flow (flow.polar.com/V650) i ponovite što se učinili prije početka s korištenjem proizvoda.

Prednje svjetlo

Funkcija prednjeg svjetla na gornjem rubu uređaja V650 je optimiziranje sigurnosti pri vožnji bicikla u tamnim uvjetima. To je inteligentna značajka koju možete postaviti za automatsko uključivanje kada postane mračno i isključivanje kada postane svijetlo. Druga mogućnost je da njome upravljate ručno putem padajućeg izbornika.

Manual (Ručno): Ručno upravljanje prednjim svjetlom iz padajućeg izbornika. Prilagodite Blink rate* (Brzina treptanja) povlačeći klizač.

Automatic (Automatski): V650 uključuje i isključuje prednje svjetlo sukladno osvjetljenju. Prilagodite Activation level (Razina za aktiviranje) i Blink rate* (Brzina treptanja) povlačenjem klizača.

Postavke prednjeg svjetla u padajućem izborniku

 Kucnite da uključite ili isključite prednje svjetlo.

Dodirnite da uključite ili isključite način treptanja.

Kucnite da uključite ili isključite automatsko sigurnosno svjetlo.

Pozadinsko osvjetljenje zaslona

Manual (Ručno): Pozadinsko osvjetljenje uključuje se svaki put kada dodirnete zaslon, pritisnete gumb, dobijete obavijest ili se oglasi alarm. Ono će svijetliti 15 sekundi, a zatim će se ponovno isključiti.

Always on (Uvijek uključeno): pozadinsko osvjetljenje je uvijek uključeno.

Automatic (Automatski): Pozadinsko osvjetljenje automatski se uključuje i isključuje, sukladno uvjetima osvjetljenja za vrijeme snimanja vježbanja. U ostalim načinima rada, ono radi na isti način kao ručno pozadinsko osvjetljenje. Activation level (Razinu za aktiviranje) možete namjestiti povlačenjem klizača.

Automatsko isključivanje

Postavite u On/Off (Uključeno/isključeno): Napajanje se automatski isključuje ako niste dodirnuli gumbe/dodirni zaslon 15 minuta (osim ako V650 snima vježbanje ili se nalazi u pauziranom načinu rada).

Više o uređaju V650

Provjerite ID uređaja, verziju firmvera i model hardvera vašeg uređaja V650.