Nalazite se ovdje: Prvi koraci > Kompatibilni senzori > Polar senzor kadence Bluetooth® Smart

Polar senzor kadence Bluetooth® Smart

Najpraktičniji način mjerenja biciklističke etape je pomoću naprednog bežičnog senzora kadence. On mjeri prosječnu i maksimalnu biciklističku kadencu u stvarnom vremenu izraženu u broju okretaja u minuti, čime se omogućava usporedba tehnike vaše vožnje s prethodnim vožnjama.

  • poboljšava vašu tehniku vožnje bicikla i otkriva koja je vaša optimalna kadenca
  • podaci o kadenci bez smetnji omogućavaju procjenu vaših rezultata
  • napravljen je da bude aerodinamičan i lagan

Uparivanje senzora kadence s V650

Uvjerite se da je senzor kadence pravilno postavljen. Više informacija o postavljanju senzora kadence potražite u njegovom korisničkom priručniku.

1. Idite u General Settings > Pairing > Pair new device (Opće postavke > Uparivanje > Upari novi uređaj). Uređaj V650 mora biti manje od tri metra udaljen od senzora kojeg želite upariti. Dovoljno je blizu kada je postavljen na upravljač.

2. Aktivirajte senzor koji želite upariti. Okrenite ručku nekoliko puta da aktivirate senzor. Trepćuće crveno svjetlo senzora označava da ste aktivirali senzor.

Izvršite uparivanje u roku 30 sekundi od aktivacije senzora.

3. V650 će prikazati uređaje koje je pronašao. Uređaj najbliži uređaju V650 bit će na vrhu popisa. Dodirnite uređaj koji želite upariti.

4. Poruka Pairing succeeded (Uparivanje je uspjelo) vam govori da je uparivanje dovršeno.

5. Povežite senzor s Bike 1 (Bicikl 1), Bike 2 (Bicikl 2), Bike 3 (Bicikl 3) ili Bike 4 (Bicikl 4). Bicikl ćete moći promijeniti kasnije u Paired devices (Upareni uređaji).

Nakon odabira bicikla za vožnju, vaš V650 će automatski početi tražiti senzore koje ste povezali s biciklom. V650 je spreman kada zeleni krug oko pokazatelja senzora postane statičan.