Vi ste tukaj: Polar Flow > Sinhroniziranje

Sinhroniziranje

Podatke lahko iz naprave V650 prenesete prek USB-kabla s programsko opremo FlowSync ali brezžično prek tehnologije Bluetooth Smart® z aplikacijo Polar Flow. Za sinhronizacijo podatkov med napravo V650 in spletno storitvijo Flow ter aplikacijo si morate ustvariti Polarjev račun in prenesti programsko opremo FlowSync. Obiščite spletno stran flow.polar.com/start in ustvarite svoj Polarjev račun v spletni storitvi Polar Flow ter prenesite in namestite programsko opremo FlowSync v svoj osebni računalnik. Aplikacijo Flow prenesite v svoj mobilni telefon iz trgovine App Store ali Google Play.

Podatkov ne pozabite sinhronizirati in jih posodabljati med napravo V650, spletno storitvijo in mobilno aplikacijo, ne glede na to, kje ste.

Sinhroniziranje s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSYnc

Da bi sinhronizirali podatke s spletno storitvijo Flow, potrebujete programsko opremo FlowSync. Pred sinhronizacijo obiščite spletno stran flow.polar.com/start in prenesite ter namestite programsko opremo.

 1. USB-mikro priključek vključite v USB-vrata, drug konec kabla pa vključite v svoj osebni računalnik.
 2. Prepričajte, da je zagnana programska oprema FlowSync.
 3. Na zaslonu računalnika se prikaže okno FlowSync in sinhronizacija se začne.
 4. Po koncu se prikaže sporočilo »Zaključeno«.

Ob vsaki vključitvi naprave V650 v računalnik programska oprema Polar FlowSync prenese vaše podatke v spletno storitev Polar Flow in sinhronizira vse morebitne spremembe nastavitev. Če se sinhroniziranje ne zažene samodejno, programsko opremo FlowSync zaženite prek ikone na namizju (Windows) ali iz mape aplikacije (Mac OS X). Ko bo na voljo posodobitev vdelane programske opreme, vas programska oprema FlowSync o tem obvesti in vaz pozove k namestitvi.

Če nastavitve v spletni storitvi Flow spreminjate, ko je naprava V650 vključena v računalnik, za prenos nastavitev v napravo V650 v programski opremi FlowSync vklopite gumb za sinhronizacijo.

Za podporo in več informacij o uporabi programske opreme FlowSync obiščite spletno stran www.polar.com/en/support/FlowSync

 

Sinhronizacija z aplikacijo Flow

Pred sinhronizacijo zagotovite:

 • da ste ustvarili račun Polar ter ste aplikacijo Flow prenesli in namestili v mobilno napravo;
 • da ste napravo V650 registrirali v spletni storitvi Flow in podatke vsaj enkrat sinhronizirali prek programske opreme FlowSync,
 • da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth in izklopljen letalski način.

Za sinhroniziranje podatkov prek mobilnega telefona z operacijskim sistemom iOS:

 1. se prek mobilnega telefona vpišite v aplikacijo Flow.
 2. Pritisnite stranski gumb naprave V650, da si ogledate stranski meni in v njem za začetek sinhronizacije izberite možnost SYNC WITH MOBILE (SINHRONIZIRAJ Z MOBILNIM TELEFONOM).
 3. Ob prvi sinhronizaciji boste morali izbrati, ali se povezujete z iOS mobile (Mobilnim telefonom z operacijskim sistemom iOS) ali Android mobile (Mobilnim telefonom z operacijskim sistemom Android). Izberite možnost iOS mobile (Mobilni telefon z operacijskim sistemom iOS).
 4. Prikaže se sporočilo CONNECTING (POVEZOVANJE), ki ji sledi sporočilo SYNCING (SINHRONIZIRANJE). V vrstici napredka je prikazano stanje sinhronizacije. Upoštevajte, da lahko sinhronizacija traja dlje časa, če imate v napravi V650 shranjenih veliko vadbenih podatkov. Po koncu se prikaže sporočilo Syncing completed (Sinhronizacija je zaključena).

Za sinhroniziranje podatkov prek mobilnega telefona z operacijskim sistemom Android:

 1. se prek mobilnega telefona vpišite v aplikacijo Flow.
 2. Če v aplikacijo Flow v sistemu Android uporabljate še druge vadbene naprave Polar, se prepričajte, da je naprava V650 izbrana kot aktivna naprava v aplikaciji Flow. Na ta način aplikacijo Flow seznanite, da se mora povezati z napravo V650. V aplikaciji Flow pojdite v možnost Settings (Nastavitve) > PRODUCTS (NAPRAVE) in tapnite napravo V650, da jo aktivirate.
 3. Pritisnite stranski gumb naprave V650, da si ogledate stranski meni in v njem za začetek sinhronizacije izberite možnost SYNC WITH MOBILE (SINHRONIZIRAJ Z MOBILNIM TELEFONOM).
 4. Ob prvi sinhronizaciji boste morali izbrati, ali se povezujete z iOS mobile (Mobilnim telefonom z operacijskim sistemom iOS) ali Android mobile (Mobilnim telefonom z operacijskim sistemom Android). Izberite možnost Android mobile (Mobilni telefon z operacijskim sistemom Android).
 5. Če vas mobilna naprava pozove k potrditvi združevanja, ga potrdite.
 6. Na napravi V650 se izpiše To pair the devices type XXXXXX on your mobile (Za združevanje naprave tipa XXXXXX z vašim mobilnim telefonom). Za združevanje naprave V650 z mobilnim telefonom kodo PIN naprave V650 vnesite v mobilno napravo. Združevanje se s tem začne. Po uspešnem združevanju se na zaslonu izpiše Paired (Združeno).
 7. Prikaže se sporočilo CONNECTING (POVEZOVANJE), ki ji sledi sporočilo SYNCING (SINHRONIZIRANJE). V vrstici napredka je prikazano stanje sinhronizacije. Upoštevajte, da lahko sinhronizacija traja dlje časa, če imate v napravi V650 shranjenih veliko vadbenih podatkov. Po koncu se prikaže sporočilo Syncing completed (Sinhronizacija je zaključena).

Ko napravo V650 sinhronizirate z aplikacijo Flow, se samodejno sinhronizirajo tudi vaši podatki o vadbi in dejavnosti prek spletne povezave s spletno storitvijo Flow.

Po potrebi lahko naknadno spreminjate nastavitev iOS mobile / Android v General settings (Splošne nastavitve) > About V650 (O napravi V650). Za spremembo nastavitve drsite do dna strani.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow obiščite spletno stran www.polar.com/en/support/Flow_app.