Vi ste tukaj: Pomembne informacije > Baterije

Baterije

Polarjeva vadbena naprava V650 ima notranjo, polnilno baterijo. Polnilne baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Baterijo lahko napolnite in spraznite preko 300-krat, preden se opazi zmanjšanje njene zmogljivosti. Število ciklov polnjenja je odvisno tudi od pogojev uporabe in delovanja.

Podjetje Polar spodbuja zmanjševanje možnih učinkov odpadkov na okolje in človeško zdravje z upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem elektronskih naprav, ko je življenjska doba delovanja naprave potekla. Ne odstranjujte tega izdelka med ostale komunalne odpadke.

Polarjev senzor srčnega utripa H6 ima baterijo, ki jo lahko uporabnik zamenja sam. Če želite sami zamenjati baterijo, skrbno sledite navodilom v poglavju Zamenjava baterije senzorja srčnega utripa.

Baterij za senzor hitrosti Bluetooth Smart® in senzor kadence Bluetooth Smart® ni mogoče zamenjati. Polar je senzorje zasnoval tako, da so zapečateni in je tako zagotovljena maksimalna mehanska trpežnost in zanesljivost. Senzorja imata bateriji z dolgo življenjsko dobo. Za nakup novega senzorja se obrnite na pooblaščeni Polarjev servisni center ali trgovca.

Hranite baterije izven dosega otrok. Če pride do zaužitja, takoj obiščite zdravnika. Baterije se morajo ustrezno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Zamenjajte baterijo senzorja srčnega utripa

Da bi sami zamenjali baterijo senzorja srčnega utripa, skrbno sledite spodnjim navodilom:

Pri zamenjavi baterije pazite, da ostane tesnilni obroček nepoškodovan. V nasprotnem primeru ga zamenjajte z novim. Komplete tesnilnih obročkov/baterij lahko kupite pri dobro založenih Polarjevih trgovcih in pooblaščenih Polarjevih servisih. V ZDA in Kanadi so tesnilni obročki na voljo le pri pooblaščenih Polarjevih servisnih centrih. V ZDA so kompleti tesnilnih obročkov/baterij na voljo tudi na www.shoppolar.com.

Ko rokujete z novo, povsem napolnjeno baterijo, se izognite tesnemu stiku, se pravi istočasno z obeh strani, s kovino ali orodji, ki prevajajo elektriko, kot je pinceta. To lahko vodi do kratkega stika baterije, zaradi česar se bo hitreje izpraznila. Običajno kratek stik ne poškoduje baterije, vendar pa lahko zmanjša zmogljivost in skrajša njeno življenjsko dobo.

H6

  1. Dvignite odprt pokrov baterije s pomočjo sponke na traku.
  2. Odstranite staro baterijo iz pokrova baterije z ustrezno majhno trdo palčko ali letvico, npr. z zobotrebcem. Raje uporabite nekovinski pripomoček. Pazite, da ne poškodujete pokrova baterije.
  3. Vstavite novo baterijo (CR 2025) v notranjost pokrova z negativno (-) stranjo obrnjeno navzgor.
  4. Poravnajte rob na pokrovu baterije z režo na priključku in potisnite pokrov baterije nazaj na svoje mesto. Slišati bi morali zaskočitev.

H10

  1. Z majhnim ploščatim pripomočkom pritisnite pokrov baterije, da se odpre.
  2. Iz prostora za baterijo odstranite izrabljeno baterijo.
  3. Pod pokrov vstavite novo baterijo (CR2025) tako, da bo njen negativni pol (-) usmerjen navzven.
  4. Rob pokrova baterije poravnajte z režo na konektorju in pokrov baterije potisnite na mesto. Zaslišati morate klik.

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste. Odstranite rabljene baterije v skladu z navodili.