Vi ste tukaj: Vadba > Prični vadbo

Prični vadbo

 

Izberite profil in kolo za vožnjo

Pojdite v možnost PROFILE (PROFIL), da izberete Road biking (Cestno kolesarjenje), Mountain biking (Gorsko kolesarjenje), Indoor cycling (Kolesarjenje v notranjih prostorih) ali Other (Drugo). Izberite možnost Bike 1 (Kolo 1), Bike 2 (Kolo 2), Bike 3 (Kolo 3), ali Bike 4 (Kolo 4).

Če ste v izbranem profilu vklopili GPS, naprava V650 samodejno prične z iskanjem signalov GPS satelitov. Med iskanjem signala držite napravo V650 pri miru, zaslon naj bo usmerjen navzgor. Prvič iskanje običajno traja 30–60 sekund. V prihodnje bo trajalo le nekaj sekund. Naprava V650 najde signal GPS-satelita, ko zelen krog okoli simbola GPS miruje.

Če ste s kolesom povezali senzorje, naprava V650 prične z iskanjem signalov senzorjev. Med iskanjem utripa zelen krog okoli indikatorja senzorja. V650 je pripravljen, ko zelen krog okoli indikatorja senzorja miruje. Pritisnite sprednji gumb za začetek vožnje ali nadaljujte z izbiro poti.

  1. GPS
  2. Senzor srčnega utripa
  3. Senzor moči
  4. Senzor kadence
  5. Senzor hitrosti

Ko naprava V650 najde satelite, umerite nadmorsko višino. Pojdite v meni Altitude calibration complete (Umeritev nadmorske višine končana) vam pove, da je umerjanje zaključeno. Da bi ohranili točnost nadmorske višine, ročno umerite napravo V650 vedno, ko je na voljo zanesljiva referenčna točka, npr. vrh ali topografski zemljevid, oz. ko ste na ravni morske gladine. Za ročno prilagoditev pritisnite stranski gumb in izberite Calibrate altitude (Umeri nadmorsko višino). Nato nastavite nadmorsko višino svoje trenutne lokacije.

Prični vadbo z usmerjanjem poti

Za ogled seznama vseh poti, ki ste jih v spletni storitvi Flow dodali med priljubljene in sinhronizirali v napravo V650, pojdite v možnost ROUTES (POTI). Izberite pot za naslednjo vadbo, tako da tapnete krog levo ob imenu poti. Ob dotiku ploščice poti se prikaže predogled poti.

Vrnite se na glavni meni, tako da tapnete. Izbrana pot je prikazana v ploščici ROUTES (POTI). Pritisnite sprednji gumb za začetek vožnje.

Za več informacij o usmerjanju poti in navodila za dodajanje poti v napravo V650 glejte Usmerjanje poti.