Vi ste tukaj: Lastnosti > Maps (Zemljevidi)

Zemljevidi

Naprave V650 od različice 1.2 naprej vašo vožnjo spremljajo na zemljevidih, ki so na voljo brez povezave in temeljijo na podatkih OpenStreetMap. V650 med vožnjo sproti riše vašo pot po zemljevidu in tako si lahko v dejanskem času ogledate, kje ste.

Prikaz zemljevida lahko vklopite ali izklopite v meniju Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili). Izberite športni profil, ki ga želite urediti, in nato možnost Training views (Vadbeni pogledi). V prikazu Training views (Vadbeni pogledi) se pomaknite do zadnjega elementa menija (MAP VIEW (PRIKAZ ZEMLJEVIDA)) in obkljukajte ali odkljukajte polje, da vklopite ali izklopite prikaz zemljevidov.

Poleg tega lahko izberete element Map (Zemljevid) za enega od svojih vadbenih pogledov (View 1 (Pogled 1), View 2 (Pogled 2), View 3 (Pogled 3), View 4 (Pogled 4), View 5 (Pogled 5) or View 6 (Pogled 6)). Tako lahko poglede zemljevida uporabljate z različnimi stopnjami povečave; eni so osredotočeni na podrobnosti ceste, drugi pa na pot pred vami. Za navodila o urejanju vadbenih načinov si oglejte Sport Profile Settings (Nastavitve športnih profilov).

Prikaz zemljevida je privzeto vklopljen v naslednjih športnih profilih: Road cycling (Cestno kolesarjenje), Mountain biking (Gorsko kolesarjenje) in Other (Drugo).

Nastavitve zemljevida

Za ogled in spreminjanje nastavitev zemljevida pojdite v Settings > General settings > Maps (Nastavitve > Splošne nastavitve > Zemljevidi). Našli boste naslednje nastavitve:

OFFLINE MAP AREA (OBMOČJE ZEMLJEVIDA BREZ POVEZAVE): Določite središčno točko območja prikaza zemljevida brez povezave (450 km × 450 km).

  • Po zemljevidu se lahko pomikate z drsenjem, pogled povečate z dvakratnim dotikom oz. pomanjšate z dotikom dveh prstov.
  • Ko določite območje, se dotaknite ukaza DOWNLOAD (PRENOS).
  • Prikaže se sporočilo Delete old maps? (Želite izbrisati stare zemljevide?). Z novim izborom območja za prikaz na zemljevidu se predhodni zemljevidi izbrišejo. Izberite CONTINUE (NADALJUJ), da potrdite izbrano območje prikaza na zemljevidu. Naprava V650 se vrne v pogled MAP SETTINGS (NASTAVITVE ZEMLJEVIDA).
  • Pod OFFLINE MAP AREA (OBMOČJE ZEMLJEVIDA BREZ POVEZAVE) se prikaže sporočilo Synchronization required (Zahtevana sinhronizacija). Nov zemljevid za prikaz brez povezave se prenese ob naslednji sinhronizaciji naprave V650 s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync.

MAP LAYERS (PLASTI ZEMLJEVIDA): Izberi Topographic (Topografsko), Bike routes (Kolesarske poti) in/ali Favorite routes (Priljubljene poti).

V načinu Browse offline map (Brskanje po zemljevidu brez povezave) si lahko pred začetkom vadbe ogledate prenesen zemljevid. Če želite zemljevid pomakniti na svojo trenutno lokacijo, se dotaknite igle kompasa v zgornjem desnem kotu zaslona. Ko prebrskate stran od svoje trenutne lokacije, se igla kompasa iz rdeče spremeni v belo.

Med vadbo

Ko tapnete zemljevid, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže ikona roke. Za vstop v način brskanja in povečave tapnite ikono roke ali v zgornji levi kot zemljevida. Rdeča vrstica na dnu in vrhu zaslona skupaj z ikono roke nakazuje, da je aktiven način brskanja in povečave. Za približanje zaslon dvotapnite ali ga povlecite narazen, za pomanjšanje pa nanj tapnite z dvema prstoma ali ga povlecite skupaj. Po zemljevidu lahko brskate tako, da podrsate po njem. Če želite, da je izbrana lokacija središče zemljevida, tapnite kazalnik vrste zemljevida. Če se nekaj sekund ne dotaknete zaslona ali če tapnete ikono roke, se način brskanja in povečave samodejno zapre. Ko samodejno zaprete način brskanja in povečave, vaša lokacija na zemljevidu samodejno postane središče zemljevida.

Usmeritev zemljevida lahko spremenite (HEADING UP (SMER NAVZGOR) ali NORTH UP (SEVER NAVZGOR)) z dotikom kazalca za vrsto zemljevida v zgornjem desnem kotu zaslona.

HEADING UP (SMER NAVZGOR): Kazalec lokacije ostane usmerjen proti vrhu zaslona, ne glede na smer vožnje. Ko zavijete, se prikaz zemljevida ustrezno zasuka, kazalec lokacije pa ostane usmerjen proti vrhu zaslona. Kazalec za vrsto zemljevida HEADING UP (SMER NAVZGOR) v zgornjem desnem kotu zaslona je usmerjen proti severu.

NORTH UP SEVER ZGORAJ): Kazalec za lokacijo je usrediščen. Usmeritev kazalca se spreminja skupaj z vašimi spremembami smeri in kazalec je usmerjen proti vrhu zaslona samo, ko vozite proti severu.