Vi ste tukaj: Za začetek > Meni in funkcije

Meni in funkcije

Elementi menija

 1. SPUSTNI MENI: Podrsnite dol, da odprete spustni meni. V tem meniju lahko nastavite prednjo luč, zvoke med vadbo in svetlost prikazovalnika.
 2. HISTORY (ZGODOVINA): Oglejte si podrobnosti vadb in skupne vrednosti vaše zgodovine vadbe.
 3. SETTINGS (NASTAVITVE): Nastavitve prilagodite svojim potrebam.
 4. FAVORITES (PRILJUBLJENO): Omogočite segmente Strava Live Segments® ali izberite pot, ki jo boste prekolesarili. Segmente, ki ste jih prenesli iz storitve Strava, in poti dodajte med Priljubljene v spletno storitev Flow ter jih sinhronizirajte v napravo V650.
 5. PROFILE (PROFIL): Izberite profil in kolo za kolesarjenje.
 6. Indikatorji na dnu prikazovalnika nakazujejo stanje senzorjev.

Funkcije gumbov

Ob strani in na prednji strani naprave V650 sta na voljo po en gumb.

Za ogled spodnjih možnosti pritisnite stranski gumb (1):

 • SYNC WITH MOBILE (SINHRONIZIRAJTE Z MOBILNIM TELEFONOM)
 • CALIBRATE ALTITUDE (UMERJANJE NADMORSKE VIŠINE)
 • LOCK DISPLAY (ZAKLEP PRIKAZOVALNIKA)
 • SEARCH FOR SENSORS (ISKANJE SENZORJEV)
 • TURN OFF V650 (IZKLOP NAPRAVE V650)

Za začetek beleženja prednji gumb (2) pritisnite, za premor pa ga pritisnite in pridržite.

Za beleženje kroga gumb pritisnite kot običajno. Za navodila o vklopu/izklopu funkcije FRONT BUTTON TAKES LAP (Sprednji gumb beleži krog) glejte Sport Profile Settings (Nastavitve športnega profila).

Funkcije prikazovalnika na dotik

Tapnite

 • Odprete element, ki ga tapnete.
 • Izberete element.
 • Potrdite in za vračanje na prejšnjo raven tapnite .
 • Nadaljujte, tako da tapnete .

Podrsnite desno ali levo

 • Preklapljajte med vadbenimi pogledi med vadbo.
 • Brskajte po postavitvah vadbenih pogledih v nastavitvah športnega profila.
 • Drsite po podrobnostih vadb s kolesom v možnosti HISTORY (ZGODOVINA).

Podrsnite dol od vrha prikazovalnika

Odprete spustni meni. V njem lahko prilagodite prednjo lučko, vadbene zvoke in svetlost prikazovalnika.

Podrsnite gor ali dol

Drsite po elementih na prikazovalniku.