Vi ste tukaj: Nastavitve > Športni profili

Nastavitve športnega profila

Za prikaz ali spreminjanje nastavitev športnega profila pojdite v možnost Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili) in izberite profil, ki ga želite urediti.

Za vsak profil boste našli naslednje nastavitve:

 • Training views (Vadbeni pogledi)
 • HR view (Pogled srčnega utripa)
 • Speed view (Pogled hitrosti)
 • Training sounds (Vadbeni zvoki)
 • GPS
 • Automatic pause (Samodejni premor)
 • Automatic lap (Samodejni krog)
 • Front button takes lap (Sprednji gumb beleži krog)
 • HR zones (Območja srčnega utripa)
 • Power settings (Nastavitve moči)

Dotaknite se nastavitve, ki jo želite spremeniti, in jo poljubno uredite. Z dotikom gumba potrdite spremembe in se vrnete v prejšnji meni.

Pri določenih nastavitvah (npr. vadbenih zvokih) se morate večkrat dotakniti polja, da se prikaže želena vrednost.

Vadbeni pogledi

Za vsak profil lahko izberete do šest vadbenih pogledov, vsak vadbeni pogled pa lahko vsebuje do osem elementov. Poleg tega lahko aktivirate naslednje poglede: Lap view (Pogled kroga), AUTOMATIC LAP VIEW (SAMODEJNI POGLED KROGA) in Map view (Pogled zemljevida).

 1. Označite polje na levi strani prikaza, da vklopite View 1 (Pogled 1), View 2 (Pogled 2), View 3 (Pogled 3), View 4 (Pogled 4), View 5 (Pogled 5) ali View 6 (Pogled 6).
 2. Dotaknite se pogleda, ki ga želite urediti.
 3. Dotaknite se pogleda, ki ga želite urediti. Na voljo je več možnosti postavitve; samo podrsajte v levo ali desno, dokler ne najdete postavitve, ki vam je všeč.
 4. Če želite element spremeniti, se ga dotaknite in na seznamu izberite nov element. Vsebina seznama se v različnih postavitvah nekoliko razlikuje. Razlog je v tem, da se določeni elementi (npr. grafi) ne prilegajo vsem postavitvam. Celoten seznam razpoložljivih elementov najdete v možnosti Training Views (Vadbeni pogledi).
 5. Ko je postavitev končana, z dotikom gumba TRAINING VIEWS (VADBENI POGLEDI) .
 6. Če želite za profil nastaviti več vadbenih pogledov, ponovite korake od 1 do 5.
 7. Za vklop možnosti Lap view (Pogled kroga) označite kvadratek v polju Lap view (Pogled kroga).
 8. Za shranjevanje sprememb se dotaknite ukaza v meniju TRAINING VIEWS (VADBENI POGLEDI).

Pogled srčnega utripa

Izberite % (odstotek maksimalnega srčnega utripa) ali bpm utripi na minuto).

Pogled hitrosti

Izberite km/h ali min/km.

Zvoki vadbe

Izberite Mute (Tiho), Soft (Zmerno), Loud (Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).

GPS

Funkcijo GPS nastavite na On/Off Vklop/izklop).

Samodejni premor

Označite kvadratek, da funkcijo vklopite.

Za nastavitev hitrosti, pri kateri se beleženje začasno prekine, se dotaknite gumba Activation speed (Hitrost vklopa).

Samodejni krog

Označite kvadratek, da funkcijo vklopite, in nato nastavite Duration (Trajanje) ali Distance(Razdaljo) samodejnega kroga.

Sprednji gumb beleži krog

Funkcijo nastavite na On/Off (Vklop/izklop). Če funkcijo vklopite, se, kadar beležite vadbo, ob pritisku sprednjega gumba beleži krog.

Funkcija je privzeto vklopljena v načinih Road cycling (Cestno kolesarjenje), Mountain biking (Gorsko kolesarjenje) in Indoor cycling (Kolesarjenje v notranjih prostorih).

Če pritisnete in zadržite sprednji gumb, se beleženje začasno prekine.

Območja srčnega utripa

Prikaz in spreminjanje omejitev za območja srčnega utripa.

Nastavitve moči

V možnosti Power settings (Nastavitve moči) boste našli:

 • Power view (Prikaz moči): Izberite W (watti), W/kg (watti/kg) ali FTP % (odstotek FTP).
 • FTP (W) (FTP (watti): Nastavite svojo vrednost FTP. Razpon sega od 60 do 600 wattov.
 • Power, rolling average (Moč, povprečje): Izberite 3-, 10- ali 30-sekundno povprečje podatkov o moči ali izberite Set other (Nastavi drugo), da povprečje nastavite na katero koli vrednost med 1–99 sekundami).
 • Power zones (Območja moči): Prikaz in spreminjanje omejitev območij moči.