Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Profile sportowe w serwisie internetowym Polar Flow

Profile sportowe w serwisie internetowym Polar Flow

Pulsometr M400 zawiera domyślnie cztery profile sportowe. Dzięki serwisowi internetowemu Flow możesz dodać do listy nowe profile sportowe, a także edytować wszystkie dostępne profile. W pulsometrze M400 można zapisać maksymalnie 20 profili sportowych. Liczba profili sportowych w serwisie Flow jest nieograniczona. Jeśli w serwisie Flow zapisałeś ponad 20 profili sportowych, to podczas synchronizacji do pamięci pulsometru M400 przesłanych zostanie pierwsze 20 profili z listy.

Możesz zmieniać kolejność profili sportowych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz sport, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

Dodawanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję Dodaj profil sportowy i wybierz sport z listy.
 4. Sport zostanie dodany do listy.

Edytowanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję Edytuj pod sportem, który chcesz edytować.

W danym profilu sportowym możesz edytować następujące informacje:

Podstawowe ustawienia

 • Automatyczne okrążenia (dostępne opcje: czas trwania lub dystans)
 • Dźwięki podczas treningu
 • Podgląd prędkości

Tętno

 • Podgląd tętna (uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks).
 • Tętno widoczne dla innych urządzeń (inne kompatybilne urządzenia, wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth ® Smart (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno).
 • Ustawienia strefy tętna (strefy tętna pozwalają na łatwy wybór i monitoring intensywności treningu. Jeśli wybierzesz opcję Domyślna, nie możesz zmieniać limitów tętna. Jeśli wybierzesz opcję Dowolny, możesz zmieniać wszystkie limity. Domyślne limity dla strefy tętna są obliczane na podstawie Twojego maksymalnego tętna).

Widok danych treningowych

Wybierz, które informacje mają być wyświetlane podczas sesji treningowych. Dla każdego profilu sportowego możesz ustawić łącznie osiem podglądów danych treningowych. Każdy podgląd może zawierać maksymalnie cztery pola z danymi.

Kliknij ikonę ołówka na obecnym ekranie, aby go edytować lub dodać nowy podgląd. Dla danego podglądu możesz wybrać maksymalnie cztery pozycje z sześciu kategorii:

Czas
 • Pora dnia
 • Czas trwania
 • Czas okrążenia
 • Czas ost. okr.
Środowisko
 • Wysokość n.p.m.
 • Suma wzniesień terenu
 • Suma spadków terenu
 • Wzniesienie na okrążenie
 • Spadek terenu na okrążeniu
Dane osobiste
 • Tętno
 • Średnie tętno
 • Maksymalne tętno
 • Średnie tętno na okrążenie
 • Kalorie
 • ZonePointer
 • Czas w strefie
Dystans
 • Dystans
 • Dystans okrążenia
 • Dyst. ost. okrąż.
Prędkość
 • Prędkość/tempo:
 • Średnia prędkość/średnie tempo
 • Maksymalna prędkość/maksymalne tempo
 • Prędkość/tempo podczas okrążenia
Kadencja
 • Kadencja biegu
 • Średnia kadencja biegu
 • Kadencja biegu podczas obecnego okrążenia
 • Długość kroku
 • Średnia długość kroku

Po ustawieniu profilu sportowego kliknij Zapisz. Aby zsynchronizować ustawienia z pulsometrem M400, wybierz polecenie synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync.

Pamiętaj, że w szeregu profili sportów halowych, grupowych i drużynowych ustawienie Tętno widoczne dla innych urządzeń jest domyślnie włączone. Oznacza to, że kompatybilne urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz sprawdzić, które profile sportowe posiadają domyślnie włączoną funkcję transmisji Bluetooth z poziomu listy profili sportowych Polar. Transmisję Bluetooth możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach profili sportowych.