Jesteś tutaj: Wprowadzenie > Łączenie

Łączenie

Zanim zaczniesz korzystać z nadajnika na klatkę piersiową Bluetooth Smart ® lub urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu) podczas treningu, musisz przeprowadzić nauczanie tego produktu z pulsometrem M400. Proces ten trwa zaledwie kilka sekund i zapewnia, że pulsometr M400 otrzyma sygnały wyłącznie z Twoich sensorów i urządzeń kompatybilnych, a trenowanie w grupie będzie wolne od zakłóceń. Przed zawodami lub wyścigiem upewnij się, że przeprowadziłeś w domu proces łączenia, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń spowodowanych przesyłaniem danych.

Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z pulsometrem M400

Łączenie nadajnika na klatkę piersiową z pulsometrem M400 można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Załóż nadajnik na klatkę piersiową i naciśnij przycisk START z poziomu ekranu zegara, aby włączyć tryb przedtreningowy.
 2. Po wyświetleniu komunikatu Zbliż urządzenie do M400, aby połączyć zetknij sensor biegowy z pulsometrem M400 i zaczekaj, aż zostanie znaleziony.
 3. Wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym nadajnika: Połącz z Polar H7 xxxxxxxx. Wybierz Tak.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

lub

 1. Załóż nadajnik na klatkę piersiową. Na pulsometrze M400 przejdź do menu Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z innym urządzeniem i naciśnij przycisk START.
 2. Pulsometr M400 rozpocznie wyszukiwanie nadajnika na klatkę piersiową.
 3. Po znalezieniu nadajnika na klatkę piersiową wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym urządzenia: Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Naciśnij START, aby rozpocząć łączenie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Łączenie.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

Łączenie sensora biegowego z pulsometrem M400

Sprawdź, czy sensor biegowy został prawidłowo przyczepiony do buta. Więcej informacji dotyczących instalacji sensora biegowego znajduje się w podręczniku użytkownika sensora biegowego.

Łączenie sensora biegowego z pulsometrem M400 można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Naciśnij przycisk START z poziomu ekranu zegara, aby włączyć tryb przedtreningowy.
 2. Zetknij sensor biegowy z pulsometrem M400 i zaczekaj, aż zostanie znaleziony.
 3. Wyświetlony zostanie komunikat z numerem identyfikacyjnym nadajnika Pair Polar RUN xxxxxxxx (połącz Polar RUN xxxxxxxx). Wybierz Tak.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

lub

 1. Wybierz Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z innym urządzeniem i naciśnij START.
 2. Pulsometr M400 rozpocznie wyszukiwanie sensora biegowego.
 3. Po jego odnalezieniu wyświetlony zostanie komunikat Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Naciśnij START. Pojawi się napis Pairing (łączenie).
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

Więcej informacji znajduje się w części Sensor biegowy Polar Bluetooth Smart.

Łączenie urządzenia mobilnego z pulsometrem M400

Przed przystąpieniem do łączenia z urządzeniem mobilnym:

 • przeprowadź konfigurację na stronie flow.polar.com/start według instrukcji w rozdziale Konfiguracja M400,
 • pobierz aplikację Flow z serwisu App Store,
 • upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim urządzeniu została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny.

Aby przeprowadzić łączenie z urządzeniem mobilnym:

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą konta utworzonego podczas konfiguracji M400.
 2. Zaczekaj, aż na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie ekran łączenia (komunikat Oczekiwanie na pulsometr M400).
 3. W trybie wyświetlania czasu na pulsometrze M400 naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ.
 4. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem mobilnym, a następnie Łączenie z aplikacją.
 5. W urządzeniu mobilnym zaakceptuj prośbę połączenia przez Bluetooth i wpisz kod PIN pokazany na pulsometrze M400.
 6. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Pairing completed (łączenie zakończone).

lub

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą swojego konta Polar.
 2. Zaczekaj, aż na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie ekran łączenia (komunikat Oczekiwanie na pulsometr M400).
 3. Na ekranie M400 przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Połącz i synchronizuj urz. mobilne i naciśnij przycisk START.
 4. Na M400 wyświetlony zostanie komunikat Wprowadź kod PIN urządzenia xxxxxx. Wprowadź kod PIN z pulsometru M400 do urządzenia mobilnego. Rozpocznie się łączenie.
 5. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono łączenie.

Łączenie wagi Polar Balance z pulsometrem M400

Istnieją dwa sposoby, aby połączyć wagę Polar Balance z pulsometrem M400:

 1. Wejdź na wagę. Na wyświetlaczu pojawi się Twoja masa ciała.
 2. Po sygnale dźwiękowym ikona Bluetooth na wyświetlaczu wagi zacznie migać, co oznacza, że połączenie jest aktywne. Waga jest teraz gotowa do rozpoczęcia łączenia z pulsometrem M400.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ na pulsometrze M400 przez 2 sekundy. Poczekaj, aż wyświetlacz wskaże, że łączenie zostało zakończone.

lub

 1. Wybierz Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z innym urządzeniem i naciśnij START.
 2. Pulsometr M400 rozpocznie wyszukiwanie Twojej wagi.
 3. Wejdź na wagę. Na wyświetlaczu pojawi się Twoja masa ciała.
 4. Po wykryciu wagi na wyświetlaczu pulsometru M400 pojawi się ID wagi Polar xxxxxxxx.
 5. Naciśnij START, aby rozpocząć łączenie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Łączenie.
 6. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat Zakończono łączenie.

Wagę można połączyć z 7 różnymi urządzeniami Polar. Kiedy liczba połączonych urządzeń przekroczy 7, pierwsze połączenie zostanie usunięte i zastąpione nowym.

Usuwanie połączeń

Aby usunąć połączony sensor lub urządzenie mobilne:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Połączone urządzenia i naciśnij przycisk START.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z listy i naciśnij przycisk START.
 3. Pojawi się komunikat Usunąć połączenie?. Wybierz Tak i naciśnij przycisk START.
 4. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Usunięto połączenie.