Jesteś tutaj: Trening > Funkcje dostępne podczas treningu

Funkcje dostępne podczas treningu

Zapisywanie okrążeń

Naciśnij przycisk START, aby zapisać okrążenie. Okrążenia mogą także zapisywać się automatycznie. W ustawieniach profili sportowych ustaw Automat. okrąż. na Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Blokowanie strefy tętna lub prędkości

Przytrzymaj przycisk START, aby zablokować bieżącą strefę tętna lub prędkości. Wybierz Strefa tętna lub Strefa prędk.. Przytrzymaj przycisk START, aby zablokować/odblokować strefę. Jeśli Twoje tętno lub prędkość znajdą się poza zablokowaną strefą, zostaniesz o tym powiadomiony sygnałem dźwiękowym.

Zmiana fazy podczas treningu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT. Wyświetlone zostanie Szybkie menu. Wybierz z listy Rozpocznij kolejną fazę, a następnie naciśnij przycisk START (jeśli podczas tworzenia celu wybrano opcję ręcznej zmiany fazy). Jeśli wybrano opcję zmiany automatycznej, po zakończeniu jednej fazy nastąpi automatyczne przejście do kolejnej fazy. Zostaniesz o tym powiadomiony sygnałem dźwiękowym.

Zmiana ustawień w Szybkim menu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT. Wyświetlone zostanie Szybkie menu. Możesz zmienić określone ustawienia bez konieczności wstrzymywania treningu. Szczegółowe informacje znajdują się w części Szybkie menu.