Jesteś tutaj: Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego pulsometru M400. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu pulsometru M400 do komputera za pomocą kabla USB. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą kabla USB i oprogramowania FlowSync. O dostępności nowej wersji oprogramowania sprzętowego będziesz również powiadamiany za pośrednictwem aplikacji Flow.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę działania pulsometru M400. Mogą obejmować m.in. usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe pulsometru M400, musisz:

  • Posiadać konto w serwisie internetowym Flow
  • Zainstalować oprogramowanie FlowSync
  • Zarejestrować pulsometr M400 w serwisie internetowym Flow

Odwiedź stronę flow.polar.com/start, utwórz konto Polar w serwisie Polar Flow, a następnie pobierz oprogramowanie FlowSync i zainstaluj je na swoim komputerze.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

  1. Podłącz złącze micro-USB do portu USB pulsometru M400, a drugi koniec kabla do komputera.
  2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
  3. Po zakończeniu synchronizacji zostaniesz zapytany, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
  4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć trochę czasu) pulsometr M400 zostanie uruchomione ponownie.

Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego najważniejsze dane z pulsometru M400 zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow. Dzięki temu podczas aktualizacji nie utracisz żadnych danych.