Jesteś tutaj: Trening > Rozpoczynanie treningu

Rozpoczynanie sesji treningowej

Załóż nadajnik na klatkę piersiową i upewnij się, że został on połączony z pulsometrem M400.

 

Z poziomu ekranu zegara naciśnij START, aby włączyć tryb przedtreningowy.

Za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.

Aby zmienić ustawienia profilu sportowego przed rozpoczęciem sesji treningowej (w trybie przedtreningowym), naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. Aby powrócić do trybu przedtreningowego, naciśnij WSTECZ.

Jeśli uruchomiłeś funkcję GPS, M400 automatycznie rozpocznie poszukiwanie sygnału.

Pozostań w trybie przedtreningowym do momentu, aż pulsometr M400 wykryje sygnały z satelitów oraz Twój nadajnik na klatkę piersiową. Dzięki temu dane treningowe będą dokładne.

Aby wyszukać sygnał z satelitów GPS, wyjdź na zewnątrz, w miejsce oddalone od wysokich budynków i drzew. Optymalne działanie sensora GPS można zapewnić, nosząc pulsometr M400 na nadgarstku tak, aby wyświetlacz skierowany był ku górze. Utrzymuj urządzenie poziomo przed sobą i z daleka od klatki piersiowej. W trakcie wyszukiwania trzymaj rękę nieruchomo na wysokości klatki piersiowej. Nie ruszaj się do momentu odebrania przez pulsometr M400 sygnału z satelitów.

Procentowa wartość wyświetlona obok ikony GPS wskazuje poziom gotowości GPS do pomiaru. Gdy wskaźnik osiągnie wartość 100%, wyświetlony zostanie komunikat OK. Funkcja jest gotowa. Wyświetlenie informacji o Twoim tętnie oznacza, że pulsometr M400 wykrył sygnał nadajnika na klatkę piersiową. Gdy M400 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Uzyskiwanie sygnału GPS przebiega szybko dzięki funkcji Assisted GPS (A-GPS). Plik z danymi A-GPS jest automatycznie wczytywany do pulsometru M400 podczas synchronizacji M400 z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync. Jeśli termin ważności pliku z danymi A-GPS upłynął lub jeśli pulsometr M400 nie został jeszcze zsynchronizowany, uzyskiwanie aktualnej pozycji może potrwać dłużej. Więcej informacji znajduje się w części Assisted GPS (A-GPS).

Ze względu na umiejscowienie modułu GPS pulsometru M400 odradzamy noszenie urządzenia w położeniu, w którym wyświetlacz znajduje się na dole. Montując urządzenie na kierownicy roweru, zwracaj uwagę, aby wyświetlacz był skierowany ku górze.

W trakcie rejestrowania sesji treningowej możesz zmienić wyświetlanie danych treningowych, używając przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby zmienić ustawienia bez przerywania rejestrowania treningu, naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uruchomić Szybkie menu. Więcej informacji znajduje się w części Szybkie menu.

Aby wstrzymać sesję treningową, naciśnij przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Wstrzymano rejestrowanie, a pulsometr M400 przejdzie w tryb wstrzymania. Aby kontynuować sesję treningową, naciśnij przycisk START.

Aby zakończyć sesję treningową, przytrzymaj przycisk WSTECZ przez trzy sekundy w trakcie rejestrowania sesji lub po jej wstrzymaniu i zaczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat Zakończono rejestrowanie.

Rozpoczynanie sesji z celem treningowym

Możesz wyznaczać szczegółowe cele treningowe w serwisie internetowym Flow i synchronizować je z pulsometrem M400 za pomocą oprogramowania Flowsync lub aplikacji Flow. Podczas treningu możesz łatwo korzystać ze wskazówek wyświetlanych na Twoim urządzeniu.

Aby rozpocząć sesję treningową z celem treningowym, wykonaj następujące czynności:

 1. Rozpocznij, przechodząc do ekranu Dziennik lub menu Ulubione.

 2. Na ekranie Dziennik wybierz dzień, na który został zaplanowany cel i naciśnij przycisk START. Wybierz cel z listy i ponownie naciśnij przycisk START. Wyświetlone zostaną wszelkie notatki dodane do celu.

  lub

  Wybierz cel z listy Ulubione, a następnie naciśnij START. Wyświetlone zostaną wszelkie notatki dodane do celu.

 3. Naciśnij przycisk START, aby włączyć tryb przedtreningowy. Wybierz następnie profil sportowy, którego chcesz używać.

 4. Gdy M400 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Więcej informacji na temat celów treningowych znajduje się w części Cele treningowe.

Rozpoczynanie sesji z timerem interwałów

Możesz ustawić jeden powtarzający się timer lub dwa zamienne, działające w oparciu o czas i/lub dystans. Będą one pomagać Ci dostosować okresy odpoczynku w treningu interwałowym.

 1. Rozpocznij, przechodząc do menu Timery > Timer interw.. Wybierz Ustaw timer(y), aby stworzyć nowe timery.
 2. Wybierz Na podst. czasu lub Na podst. dystansu:
  • Na podst. czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, po czym naciśnij START.
  • Na podst. dystansu: Ustaw dystans timera, po czym naciśnij START.
 3. Wyświetli się komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić kolejny timer, wybierz Tak, po czym powtórz krok drugi.
 4. Na koniec wybierz Rozpocznij X,XX km/XX:XX i naciśnij START, aby wejść do trybu przedtreningowego, po czym wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.
 5. Gdy M400 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Timer interwałów możesz również uruchomić w trakcie sesji, np. po rozgrzewce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uruchomić Szybkie menu, a następnie wybierz Timer interwałów.

Rozpoczynanie sesji z szacunkowym czasem ukończenia

Ustaw dystans swojego treningu, a pulsometr M400 oszacuje czas dotarcia do mety, uwzględniając Twoją prędkość.

 1. Rozpocznij, przechodząc do menu Timery > Szacunkowy czas ukończenia.
 2. Aby ustawić dystans docelowy, wybierz Ustaw dystans i wybierz 5,00 km, 10,00 km, Półmaraton, Maraton lub Ustaw inny dystans. Naciśnij przycisk START. Po wybraniu Ustaw inny dystans wprowadź go, po czym naciśnij START. Wyświetli się komunikat Czas ukończ. zostanie oszacowany dla XX,XX.
 3. Wybierz Rozpocznij XX,XX km/X,XX mi i naciśnij START, aby wejść do trybu przedtreningowego, po czym wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.
 4. Gdy M400 wyszuka wszystkie sygnały, naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Rozpoczęto rejestrowanie, co oznacza, że w tej chwili możesz rozpocząć trening.

Szacunkowy czas ukończenia możesz również aktywować w trakcie sesji, np. po rozgrzewce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uruchomić Szybkie menu, a następnie wybierz Szacunkowy czas ukończenia.