Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia ogólne, wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne

W menu Ustawienia ogólne znajdują się następujące pozycje:

 • Łączenie i synchron.
 • Tryb samolotowy
 • Dźwięk przycisków
 • Blokada przycisków
 • Alarm bezczynności
 • Jednostki
 • Język
 • Format widoku danych trening.
 • Informacje o produkcie

Łączenie i synchronizacja

 • Połącz i synchronizuj urz. mobilne / Łączenie z innym urządzeniem: Łączenie nadajników na klatkę piersiową lub urządzeń mobilnych z pulsometrem M400.
 • Połączone urządzenia: Przeglądanie wszystkich urządzeń połączonych z pulsometrem M400. Mogą to być nadajniki na klatkę piersiową i urządzenia mobilne.
 • Synchronizuj dane: Synchronizowanie danych z aplikacją Flow. Opcja Synchronizuj dane staje się dostępna po przeprowadzeniu łączenia pulsometru M400 z urządzeniem mobilnym.

Tryb samolotowy

Wybierz Włączony lub Wyłączony

Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem. Możesz nadal rejestrować swoją aktywność, jednak niemożliwe jest jednoczesne używanie nadajnika na klatkę piersiową podczas sesji treningowej i synchronizowanie danych za pomocą aplikacji mobilnej Polar Flow, ponieważ funkcja Bluetooth® Smart jest wyłączona.

Dźwięk przycisków

Wybierz Włączony lub Wyłączony, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków.

Pamiętaj, że to ustawienie nie wpływa na ustawienia sygnałów dźwiękowych. Dźwięki podczas treningu można zmieniać w ustawieniach profili sportowych. Więcej informacji znajduje się w części Ustawienia profili sportowych.

Blokada przycisków

Wybierz Blokada ręczna lub Blokada automatyczna. W przypadku opcji Blokada ręczna przyciski możesz blokować ręcznie, korzystając z Szybkiego menu. Wybór opcji Blokada automatyczna powoduje automatyczne zablokowanie przycisków po upływie 60 sekund.

Alarm bezczynności

Wybierz Włączony lub Wyłączony, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie o braku aktywności.

Jednostki

Wybierz układ metryczny (kg, cm) lub imperialny (lb, ft). Ustaw jednostki, w jakich wyrażane są masa ciała, wzrost, dystans i prędkość.

Język

Wybierz: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska lub Türkçe. Ustaw język urządzenia M400.

Format widoku danych treningowych

Wybierz Ciemny lub Jasny. Zmień kolor wyświetlacza w widoku danych treningowych. Jeśli wybrana została opcja Jasny, tło wyświetlacza jest jasne, a cyfry i litery – ciemne. Jeśli wybrana została opcja Ciemny, tło wyświetlacza jest ciemne, a cyfry i litery – jasne.

Informacje o produkcie

Sprawdź numer identyfikacyjny pulsometru M400, wersję oprogramowania sprzętowego, model sprzętu i termin ważności A-GPS.