Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia profili sportowych

Ustawienia profili sportowych

Dopasuj ustawienia profili sportowych do swoich potrzeb. Aby edytować ustawienia profili sportowych w pulsometrze M400, przejdź do menu Ustawienia > Profile sportowe. Podczas uprawiania danego sportu możesz np. włączyć/wyłączyć funkcję GPS.

Więcej opcji ustawień jest dostępnych w serwisie internetowym Flow. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w serwisie Flow.

W trybie przedtreningowym masz do dyspozycji cztery domyślne profile sportowe. Dzięki serwisowi Flow możesz dodać nowe dyscypliny sportowe do listy i zsynchronizować je z pulsometrem M400. W pulsometrze M400 można jednocześnie zapisać 20 dyscyplin. Liczba profili sportowych w serwisie Flow jest nieograniczona.

Domyślnie, w menu Profile sportowe są zapisane następujące profile:

 • Bieganie
 • Kolarstwo
 • Tr. na zewnątrz
 • Tr. w budynku

Jeżeli edytowałeś profile sportowe w serwisie Flow i zsynchronizowałeś je z pulsometrem M400 przed rozpoczęciem pierwszej sesji treningowej, lista profili sportowych będzie zawierała zmodyfikowane profile.

Ustawienia

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia profili sportowych, przejdź do menu Ustawienia > Profile sportowe i wybierz profil, który chcesz edytować. Dostęp do ustawień profili sportowych jest również możliwy w trybie przedtreningowym po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PODŚWIETLENIE.

 • Dźwięki podczas treningu: Wybierz Wyłączone, Ciche, Głośne lub Bardzo głośne.
 • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: Wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: Funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne dla innych urządzeń: Wybierz Włączona lub Wyłączona. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno.
 • Rejestrowanie danych GPS: Wybierz Wyłączone lub Włączone.
 • Sensor biegowy: Wybierz Kalibracja lub Wybierz sensor do pomiaru prędkości. W menu Kalibracja wybierz Automatycznie lub Ręcznie. W menu Wybierz sensor do pomiaru prędkości ustaw źródło danych o prędkości: Sensor biegowy lub GPS. Więcej informacji na temat kalibracji sensora biegowego znajduje się w części Sensor biegowy Polar Bluetooth® Smart.

 • Podgląd prędkości: Wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę).
 • Automatyczna pauza: Wybierz Włączona lub Wyłączona. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona sesja treningowa zostanie automatycznie wstrzymana, jeśli się zatrzymasz.

Aby opcja automatycznej pauzy była dostępna, musisz uruchomić rejestrowanie danych GPS.

 • Automatyczne okrążenia: Wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Aby opcja automatycznego okrążenia była dostępna, musisz uruchomić rejestrowanie danych GPS.