Jesteś tutaj: Trening > Po treningu

Po treningu

Skorzystaj z natychmiastowej analizy i dokładnych informacji na temat treningu, używając pulsometru M400 oraz aplikacji i serwisu internetowego Flow.

Podsumowanie treningu w pulsometrze M400

Po zakończeniu każdej sesji treningowej dostępne będzie podsumowanie treningu. Aby później powrócić do podsumowania treningu, przejdź do menu Dziennik, a następnie wybierz dzień i podsumowanie sesji, które chcesz wyświetlić.

M400 nagrodzi Cię za każdym razem, gdy osiągniesz Najlepszy rezultat w zakresie średniej prędkości/tempa, dystansu lub liczby spalonych kalorii. Wyniki w kategorii Najlepszy rezultat podawane są osobno dla każdego profilu sportowego.

Czas rozpoczęcia sesji, jej długość oraz pokonany dystans.

Dystans będzie widoczny, jeśli trenowałeś poza domem z uruchomioną funkcją GPS.

Informacje w formie tekstowej dotyczące wydajności. Podsumowanie zawiera informacje dotyczące czasu treningu w konkretnych strefach tętna, spalonych kalorii i czasu trwania treningu.

Naciśnij START, aby wyświetlić więcej informacji.

Rezultat tren. pojawi się, jeśli używałeś nadajnika na klatkę piersiową i trenowałeś w strefach tętna przez przynajmniej 10 minut.

Czas spędzony w każdej ze stref.

Widoczny, jeśli używałeś nadajnika na klatkę piersiową.

Twoje średnie i maksymalne tętno podawane w uderzeniach na minutę (bpm) i jako procent (%) tętna maksymalnego.

Widoczne, jeśli używałeś nadajnika na klatkę piersiową.

Kalorie spalone podczas sesji oraz procentowy udział tłuszczu w ilości spalonych kalorii

Średnia i maksymalna prędkość/tempo podczas sesji.

Widoczne, jeśli trenowałeś poza domem z uruchomioną funkcją GPS.

Wskaźnik Running Index jest obliczany, jeśli trenujesz poza domem i włączona jest funkcja GPS oraz używasz nadajnika na klatkę piersiową. Muszą również zostać spełnione następujące warunki:

  • Ustawiono profil sportowy związany z bieganiem (Bieganie, Bieg uliczny, Bieg przełajowy itp.)
  • Prędkość wynosi minimum 6 km/h (3,75 mil/godz.), a trening trwa minimum 12 minut

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Running Index.

Maksymalna wysokość n.p.m., suma wzniesień i spadków terenu w metrach/stopach.

Widoczne, jeśli trenowałeś poza domem z uruchomioną funkcją GPS.

Liczba okrążeń oraz najlepszy i średni czas trwania okrążenia.

Naciśnij START, aby wyświetlić więcej informacji.

Liczba okrążeń rejestrowanych automatycznie oraz najlepszy i średni czas trwania takiego okrążenia.

Naciśnij START, aby wyświetlić więcej informacji.

Aplikacja Polar Flow

Zsynchronizuj pulsometr M400 z aplikacją Flow, aby po każdej sesji móc łatwo analizować dane. Aplikacja Flow umożliwia szybkie wyświetlenie podsumowania danych treningowych w trybie offline.

Więcej informacji znajduje się w części Aplikacja Polar Flow.

Serwis internetowy Polar Flow

Dzięki serwisowi internetowemu Polar Flow możesz analizować wszystkie szczegóły dotyczące treningu i dowiedzieć się więcej o swojej wydajności. Śledź swoje postępy i udostępniaj innym informacje na temat swoich najlepszych sesji.

Więcej informacji znajduje się w części Serwis internetowy Polar Flow.