Jesteś tutaj: Ustawienia > Szybkie menu

Szybkie menu

Szybkie menu w trybie przedtreningowym

W trybie przedtreningowym naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby uzyskać dostęp do ustawień wybranego profilu sportowego:

 • Dźwięki podczas treningu: wybierz Wyłączone, Ciche, Głośne lub Bardzo głośne.
 • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne na innych urz.: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno.
 • Rejestrowanie danych GPS: Wybierz Wyłączone lub Włączone.
 • Sensor biegowy: Wybierz Kalibracja lub Wybierz sensor do pomiaru prędkości. W menu Kalibracja wybierz Automatycznie lub Ręcznie. W menu Wybierz sensor do pomiaru prędkości ustaw źródło danych o prędkości: Sensor biegowy lub GPS. Więcej informacji na temat kalibracji sensora biegowego znajduje się w części Sensor biegowy Polar Bluetooth® Smart.
 • Podgląd prędkości: Wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę).
 • Automatyczna pauza: Wybierz Włączona lub Wyłączona. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona sesja treningowa zostanie automatycznie wstrzymana, jeśli się zatrzymasz.
 • Automatyczne okrążenia: wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Szybkie menu na ekranie treningowym

Z poziomu ekranu treningowego naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. Wówczas Szybkie menu pokaże następujące opcje:

 • Zablokuj przyciski: naciśnij przycisk START, aby zablokować przyciski. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby je odblokować.
 • Włącz podświetlenie: Włącz podświetlenia na stałe, wybierając Włączone lub Wyłączone. Po włączeniu tej funkcji podświetlenie zostaje uruchomione na stałe. Stałe podświetlenie można wyłączać i uruchamiać, naciskając przycisk PODŚWIETLENIE. Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji powoduje skrócenie żywotności akumulatora.
 • Wyszukaj sensor: Wyszukaj nadajnik na klatkę piersiową lub sensor biegowy.
 • Sensor biegowy: Wybierz Kalibracja lub Wybierz sensor do pomiaru prędkości. W menu Kalibracja wybierz Automatycznie lub Ręcznie. W menu Wybierz sensor do pomiaru prędkości ustaw źródło danych o prędkości: Sensor biegowy lub GPS. Więcej informacji na temat kalibracji sensora biegowego znajduje się w części Sensor biegowy Polar Bluetooth® Smart.
 • Timer interwałów: stwórz czas i/lub dystans w oparciu o timery interwałów, aby precyzyjnie wyznaczyć czas treningu właściwego oraz etapy regeneracji podczas interwałowych treningów. Wybierz Rozpocznij X,XX km/XX:XX , aby użyć poprzednio ustawionego timera lub stwórz nowy w menu Ustaw timer.
 • Szacunkowy czas ukończenia: Ustaw dystans swojego treningu, a pulsometr M400 oszacuje czas dotarcia do mety, uwzględniając Twoją prędkość. Wybierz Rozpocznij XX,XX km/X,XX mi, aby użyć poprzednio ustawionego dystansu docelowego, lub ustaw nowy w menu Ustaw dystans.
 • Informacje o bieżącej lokalizacji: Opcję można zmienić po włączeniu funkcji GPS w profilu sportowym.
 • Włączanie przewodnika: Funkcja powrotu do punktu startowego prowadzi z powrotem do punktu początkowego Twojego treningu. Wybierz Włącz przewodnik i naciśnij przycisk START. Wyświetli się komunikat Włączono wyświetlanie strzałek w przewodniku, a pulsometr M400 powróci do ekranu Powrót do punktu startowego. Więcej informacji znajduje się w części Powrót do punktu startowego.

Szybkie menu w trybie wstrzymania

W trybie wstrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby otworzyć Szybkie menu. Wówczas Szybkie menu pokaże następujące opcje:

 • Zablokuj przyciski: naciśnij przycisk START, aby zablokować przyciski. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE, aby je odblokować.
 • Dźwięki podczas treningu: wybierz Wyłączone, Ciche, Głośne lub Bardzo głośne.
 • Ustawienia tętna: Podgląd tętna: wybierz Uderzenia na minutę (bpm) lub % tętna maks.. Sprawdź limity strefy tętna: funkcja umożliwia sprawdzenie limitów dla poszczególnych stref tętna. Tętno widoczne na innych urz.: wybierz Włączone lub Wyłączone. Po wybraniu opcji Włączone inne kompatybilne urządzenia (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno.
 • Rejestrowanie danych GPS: Wybierz Wyłączone lub Włączone.
 • Sensor biegowy: Wybierz Kalibracja lub Wybierz sensor do pomiaru prędkości. W menu Kalibracja wybierz Automatycznie lub Ręcznie. W menu Wybierz sensor do pomiaru prędkości ustaw źródło danych o prędkości: Sensor biegowy lub GPS. Więcej informacji na temat kalibracji sensora biegowego znajduje się w części Sensor biegowy Polar Bluetooth® Smart.
 • Podgląd prędkości: Wybierz km/h (kilometry na godzinę) lub min/km(minuty na kilometr). Jeśli wybrano jednostki imperialne, wybierz mph (mile na godzinę) lub min/mi (minuty na milę).
 • Automatyczna pauza: Wybierz Włączona lub Wyłączona. Po ustawieniu opcji Automatyczna pauza jako Włączona sesja treningowa zostanie automatycznie wstrzymana, jeśli się zatrzymasz.
 • Automatyczne okrążenia: wybierz Wyłączone, Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Aby opcje automatycznej pauzy lub okrążenia były dostępne, musisz uruchomić rejestrowanie danych GPS.