Jesteś tutaj: Wprowadzenie > Funkcje przycisków i struktura menu

Funkcje przycisków i struktura menu

Pulsometr M400 posiada pięć przycisków pełniących różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej są używane. W poniższej tabeli opisano funkcje poszczególnych przycisków w różnych trybach.

Funkcje przycisków

Ekran zegara i menu

PODŚWIETLENIE WSTECZ START W GÓRĘ W DÓŁ
 • Podświetlenie tarczy
 • Naciśnij i przytrzymaj w celu zablokowania przycisków
 • Wyjście z menu
 • Powrót do poprzedniego poziomu
 • Pozostawienie ustawień bez zmian
 • Anulowanie wyboru
 • Przytrzymaj przycisk, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu
 • Przytrzymaj przycisk z poziomu ekranu zegara, aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją Flow
 • Potwierdzenie wyboru
 • Włączenie trybu przedtreningowego
 • Potwierdzenie wyświetlanych opcji
 • Nawigacja między listami wyboru
 • Ustawianie wybranej wartości
 • Przytrzymaj przycisk, aby zmienić wygląd wyświetlanego zegara
 • Nawigacja między listami wyboru
 • Ustawianie wybranej wartości

Tryb przedtreningowy

PODŚWIETLENIE WSTECZ START W GÓRĘ W DÓŁ
 • Podświetlenie tarczy
 • Przytrzymaj przycisk, aby przejść do ustawień profili sportowych
 • Powrót do ekranu zegara
 • Rozpoczynanie sesji treningowej
 • Poruszanie się po liście dyscyplin
 • Poruszanie się po liście dyscyplin

Podczas treningu

PODŚWIETLENIE WSTECZ START W GÓRĘ W DÓŁ
 • Podświetlenie tarczy
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć Szybkie menu
 • Naciśnij raz, aby wstrzymać sesję treningową
 • Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przerwać rejestrowanie treningu
 • Przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć blokadę strefy
 • Kontynuacja rejestracji wstrzymanej sesji treningowej
 • Zmiana sposobu wyświetlania danych treningowych
 • Zmiana sposobu wyświetlania danych treningowych

Układ menu

Przyciski W GÓRĘW DÓŁ umożliwiają przejście do menu i przewijanie go. Przycisk START umożliwia potwierdzanie, a przycisk WSTECZ – powrót.

W menu znajdują się następujące pozycje:

 • Dzisiejsza aktywność
 • Dziennik
 • Ustawienia
 • Test wydolności
 • Timery
 • Ulubione

Dzisiejsza aktywność

Dzienny cel dotyczący aktywności podawany przez pulsometr Polar M400 oparty jest na danych osobowych i poziomie aktywności, które można znaleźć w ustawieniach Dziennego celu dotyczącego aktywności w serwisie internetowym Flow.

Twój dzienny cel związany z aktywnością jest przedstawiony w postaci paska aktywności. Pasek aktywności napełni się po osiągnięciu dziennego celu związanego z aktywnością.

W menu Dzisiejsza aktywność zobaczysz szczegóły swojej aktywności (czas aktywności, kalorie i kroki) oraz opcje pozwalające na osiągnięcie dziennego celu związanego z aktywnością.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności

Dziennik

W menu Dziennik możesz zobaczyć dane z bieżącego tygodnia, ostatnich czterech tygodni i następnych czterech tygodni. Wybierz dzień, aby wyświetlić aktywność i sesje treningowe z tego dnia, podsumowanie każdej sesji treningowej i wykonane testy. Możesz również przeglądać zaplanowane sesje treningowe.

Ustawienia

W menu Ustawienia znajdują się następujące pozycje:

 • Profile sportowe
 • Informacje o użytkowniku
 • Ustawienia ogólne
 • Ustawienia zegara

Więcej informacji znajduje się w części Ustawienia.

Timery

W menu Timery znajdują się następujące pozycje:

 • Timer interwałów: Stwórz czas i/lub dystans w oparciu o timery interwałów, aby precyzyjnie wyznaczyć czas treningu właściwego oraz etapy regeneracji podczas interwałowych sesji treningowych.
 • Szacunkowy czas ukończenia: Dotrzyj do celu w określonym czasie. Ustaw dystans swojego treningu, a pulsometr M400 oszacuje czas dotarcia do mety, uwzględniając Twoją prędkość.

Więcej informacji znajduje się w części Rozpocznij sesję treningową.

Test wydolności

Wykonaj test wydolności, podczas gdy leżysz i odprężasz się.

Więcej informacji znajduje się w części Test wydolności.

Ulubione

W menuUlubione znajdziesz cele treningowe, które zostały zapisane jako ulubione w serwisie internetowym Flow.

Więcej informacji znajduje się w części Ulubione.