Jesteś tutaj: Funkcje > Całodobowy pomiar aktywności

Całodobowy pomiar aktywności

M400 śledzi Twoją aktywność za pomocą wbudowanego akcelerometru 3D, który rejestruje ruchy nadgarstka. Analizuje częstotliwość, intensywność i regularność ruchów oraz inne informacje o Twojej aktywności fizycznej, dzięki czemu będziesz mógł sprawdzić, jak bardzo jesteś aktywny na co dzień, poza regularnymi treningami.

 

Cel dotyczący aktywności

Pulsometr M400 codziennie podaje cel dotyczący aktywności wraz ze wskazówkami potrzebnymi do jego osiągnięcia. Cel dotyczący aktywności oparty jest na danych osobowych i poziomie aktywności, które można znaleźć w ustawieniach Dziennego celu dotyczącego aktywności w serwisie internetowym Flow. Zaloguj się do serwisu Flow, kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i przejdź do karty Dzienny cel związany z aktywnością w Ustawieniach.

Dzienny del dotyczący aktywności pozwala spośród trzech poziomów aktywności wybrać taki, który jest najbliższy Twojemu typowemu planowi dnia i aktywności (zob. numer 1 na poniższym obrazku). Pod obszarem wyboru (numer 2 na obrazku) podawane są informacje o właściwej dla wybranego poziomu aktywności wymaganej do osiągnięcia dziennego celu. Przykładowo jeżeli jesteś pracownikiem biurowym i większość dnia spędzasz w pozycji siedzącej, Twój cel na typowy dzień to około cztery godziny aktywności o niskiej intensywności. Wymagania wobec osób, które w ramach swojej pracy dużo stoją i chodzą są wyższe.

Czas potrzebny do osiągnięcia dziennego celu związanego z aktywnością zależy od wybranego poziomu i intensywności ćwiczeń. Realizuj cele szybciej, wykonując bardziej intensywne ćwiczenia, lub wybierz bardziej umiarkowane tempo, w którym ćwiczenia rozłożone są na dłuższy czas. Na intensywność wymaganą do osiągnięcia celu ma również wpływ wiek i płeć. Im młodsza osoba, tym bardziej intensywne muszą być ćwiczenia.

Dane treningowe

Pasek aktywności M400 stopniowo napełnia się, pokazując Twoje postępy w osiągnięciu dziennego celu. Pełny pasek aktywności oznacza osiągnięcie celu. Możesz przeglądać pasek aktywności w menu Dzisiejsza aktywność oraz podczas wyświetlania czasu (aby zmienić wygląd wyświetlanego zegara, naciśnij i przytrzymaj przycisk UP).

W menu Dzisiejsza aktywność możesz zobaczyć, jak aktywny byłeś w ciągu dnia i otrzymać wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć cel.

  • Aktywność
    • Czas aktywności: czas aktywności pokazuje łączny czas wysiłku, który korzystnie wpływa na Twój organizm.
    • Kalorie: pokazuje liczbę kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).
    • Kroki: liczba zrobionych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Potrzebujesz: M400 podaje możliwości, dzięki którym osiągniesz swój dzienny cel związany z aktywnością. Dzięki temu ekranowi dowiesz się, jak długo musisz być aktywny przy niskiej, średniej lub wysokiej intensywności treningu. Cel jest jeden, ale sposobów, by go osiągnąć – wiele. Dzienny cel dotyczący aktywności można osiągnąć, trenując z niską, średnią lub wysoką intensywnością. W przypadku pulsometru M400 czas „ogólnej aktyw.” dotyczy niskiej, „chodzenia” – średniej, a czas „biegu” – wysokiej intensywności. Przykłady ćwiczeń o niskiej, średniej i wysokiej intensywności są dostępne w serwisie Flow. Możesz wybrać najlepszy sposób, w jaki osiągniesz swój cel.

Alarm bezczynności

Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania dobrego stan zdrowia. Oprócz aktywności fizycznej ważne jest także, aby unikać długotrwałego siedzenia. Siedzenie przez długi czas niekorzystnie wpływa na zdrowie, nawet w dni, w które trenujesz i dostarczasz organizmowi wystarczającą dawkę aktywności. Pulsometr M400 zauważa zbyt długi czas bezczynności i dostarcza wskazówki, dzięki którym możesz zrobić przerwę w siedzeniu i uniknąć negatywnych skutków, jakie ma ono dla zdrowia.

Jeżeli przez prawie godzinę znajdujesz się w jednej pozycji, uruchomiony zostanie alarm bezczynności w formie komunikatu Czas aby się ruszyć!. Wstań i znajdź swój sposób na bycie aktywnym. Przejdź się, rozciągnij mięśnie lub wykonaj inne lekkie ćwiczenie. Komunikat znika, gdy zaczynasz się ruszać lub po naciśnięciu dowolnego przycisku. W przypadku braku aktywności w ciągu następnych pięciu minut wyświetlony zostanie znacznik bezczynności, który po zsynchronizowaniu będzie widoczny także w aplikacji i serwisie Flow.

Możesz włączyć lub wyłączyć alarm w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Alarm bezczynności.

Powiadomienie będzie widoczne w aplikacji Flow również w przypadku, gdy łączy się ona z pulsometrem M400 za pomocą funkcji Bluetooth.

Zarówno aplikacja Polar Flow, jak i serwis internetowy Polar Flow podają informacje o liczbie otrzymanych znaczników bezczynności. Dzięki temu możesz kontrolować swoje codzienne czynności i wprowadzać do nich zmiany, tak aby Twój styl życia stał się bardziej aktywny.

Informacje o śnie w serwisie internetowym i aplikacji Flow

Założenie pulsometru M400 na noc pozwala monitorować czas i jakość snu (spokojny lub niespokojny). Nie ma potrzeby aktywacji trybu snu – pulsometr wykryje, że śpisz na podstawie ruchów nadgarstka. Czas i jakość snu (spokojny lub niespokojny) podawane są w serwisie internetowym Flow i aplikacji Flow po zsynchronizowaniu pulsometru M400.

Czas snu to najdłuższy nieprzerwany czas odpoczynku w ciągu doby, która rozpoczyna się o 18:00 i trwa do 18:00 dnia następnego. Przerwy w śnie krótsze niż jedna godzina nie powodują przerwania rejestracji snu, jednak nie są one wliczane do jego czasu. Przerwy przekraczające jedną godzinę powodują przerwanie rejestracji snu.

Okresy, w których śpisz spokojnie i niewiele się ruszasz rejestrowane są jako sen spokojny. Okresy, podczas których ruszasz się i zmieniasz pozycję wliczane są do snu niespokojnego. Okresy bezruchu nie są sumowane – specjalny algorytm przypisuje większą wagę do dłuższych niż do krótszych okresów bezruchu. Procentowa część spokojnego snu stanowi stosunek czasu przespanego spokojnie do całkowitego czasu snu. Czas spokojnego snu jest wysoce indywidualny i należy go interpretować z uwzględnieniem całkowitego czasu snu.

Znajomość czasu snu spokojnego i niespokojnego pozwala uzyskać wgląd w jakość snu w nocy i dowiedzieć się, czy mają na niego wpływ zmiany wprowadzone w codziennych czynnościach. Informacje te mogą pomóc w poprawie snu i sprawić, że w ciągu dnia będziesz czuł się wypoczęty.

Dane dotyczące aktywności w aplikacji i serwisie internetowym Flow

Aplikacja mobilna Polar Flow umożliwia obserwowanie i analizowanie danych dotyczących własnej aktywności w dowolnym miejscu oraz bezprzewodową synchronizację pulsometru M400 z serwisem Polar Flow. Serwis internetowy Flow pozwala uzyskać maksymalnie szczegółowy wgląd w dane dotyczące aktywności.

.