Jesteś tutaj: Polar Flow > Synchronizacja

Synchronizacja

Przesyłaj dane z pulsometru M400 za pomocą kabla USB, wykorzystując oprogramowanie FlowSync, lub bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth® Smart poprzez aplikację Polar Flow. Synchronizacja danych między pulsometrem M400 a serwisem internetowym Flow i aplikacją jest możliwa po założeniu konta Polar i zainstalowaniu oprogramowania FlowSync. Odwiedź stronę flow.polar.com/start, utwórz konto Polar w serwisie Polar Flow, a następnie pobierz oprogramowanie FlowSync i zainstaluj je na swoim komputerze. Aplikację Flow możesz pobrać na telefon z serwisu App Store lub Google Play.

Pamiętaj o synchronizowaniu i aktualizowaniu danych między pulsometrem M400, serwisem internetowym i aplikacją mobilną, gdziekolwiek się znajdujesz.

Synchronizacja z aplikacją Flow

Przed synchronizacją upewnij się, że:

 • Utworzyłeś konto Polar i masz aplikację Flow.
 • Zarejestrowałeś pulsometr M400 w serwisie internetowym Flow oraz co najmniej raz zsynchronizowałeś dane za pomocą oprogramowania FlowSync.
 • Funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim telefonie.
 • Pulsometr M400 zostało nauczone z Twoim telefonem. Więcej informacji znajduje się w części Łączenie.

Synchronizację danych można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. Zaloguj się do aplikacji Flow, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ w pulsometrze M400.
 2. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem mobilnym, a następnie Łączenie z aplikacją.
 3. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Synchronizacja zakończona.

lub

 1. Zaloguj się do aplikacji Flow i w pulsometrze M400 przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Synchronizuj dane, po czym naciśnij przycisk START.
 2. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem mobilnym, a następnie Łączenie z aplikacją.
 3. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Synchronizacja zakończona.

Po synchronizacji pulsometru M400 z aplikacją Flow dane treningowe zostaną również zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pomocą połączenia internetowego.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z aplikacji Polar Flow odwiedź stronę www.polar.com/en/support/Flow_app

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow jest możliwa po instalacji oprogramowania FlowSync. Przed próbą synchronizacji odwiedź stronę flow.polar.com/start, pobierz oprogramowanie FlowSync i zainstaluj je.

 1. Podłącz złącze micro-USB do portu USB pulsometru M400, a drugi koniec kabla do komputera. Upewnij się, że oprogramowanie FlowSync zostało uruchomione.
 2. Na ekranie komputera pojawi się okno oprogramowania FlowSync, a następnie rozpocznie się synchronizacja danych.
 3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

Po każdym podłączeniu pulsometru M400 do komputera oprogramowanie Polar FlowSync wyśle dane do serwisu internetowego Polar Flow i zsynchronizuje wszelkie ustawienia, które mogłeś edytować. Jeżeli synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom oprogramowanie FlowSync za pomocą ikony na pulpicie (Windows) lub z folderu aplikacji (Mac OS X). Oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię za każdym razem, gdy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zalecana jest jej instalacja.

Jeżeli po podłączeniu pulsometru M400 do komputera zmienisz ustawienia w serwisie internetowym Flow, naciśnij przycisk synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync, aby wysłać aktualne ustawienia do pulsometru M400.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu internetowego Flow odwiedź stronę www.polar.com/en/support/flow.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z oprogramowania FlowSync odwiedź stronę www.polar.com/en/support/FlowSync