Ön itt van: Edzés > Edzés indítása

Edzés indítása

 1. Nyomja meg idő nézetben a START gombot az edzés előtti mód elindításához.

 2. Az UP/DOWN (Fel/Le) gomb használatával válassza ki a használni kívánt sportprofilt.

  Ha az edzés megkezdése előtt módosítani kívánja a sportprofil beállításait (edzés előtti módban), tartsa nyomva a LIGHT (világítás) gombot a Quick Menu (gyorsmenü) eléréséhez. A konfigurációs módba való visszalépéshez, nyomja meg a BACK (vissza) gombot.

  Ha beállította a GPS funkciót ezen a sportprofilon és/vagy egy kompatibilis Bluetooth® Smart sensor eszközt használ, akkor használat közben az M460 automatikusan elkezdi keresni a jelet.

  Maradjon edzés előtti módban, amíg az M460 megtalálja a GPS műholdjelet, az érzékelő jeleit és az Ön a szívritmusát, így biztosítva azt, hogy edzési adatai pontosak legyenek. A GPS műholdjelek keresését mindig szabadtéren, magas épületektől és fáktól távol végezze. Keresés közben tartsa az M460-ét a kijelzővel felfelé. Álljon mozdulatlanul és tartsa az M460 edzőkomputer a fent leírt helyzetben addig, amíg meg nem találja a műhold jeleket.

  A GPS műholdjeleinek bemérése gyorsabban megy a rásegítéses GPS (A-GPS) segítségével. Az A-GPS adatfájlok automatikusan letöltődnek az M460 készülékre, amikor szinkronizálja azt a Flow webes szolgáltatással a FlowSync szoftveren keresztül. Ha az A-GPS adatfájl lejár, vagy még nem szinkronizálta M460 készülékét a jelenlegi pozíciója bemérése több időt vehet igénybe. További információért lásd: Rásegítéses GPS (A-GPS).

 3. Amikor a M460 megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet és megkezdheti az edzést.

  Pulzusmérő: Ha az M460 készülék fogadta a szívritmusérzékelő jelét, a készülék kijelzi az Ön szívritmusát jelző értéket.

  GPS: A GPS  ikon mellett látható százalékos érték jelzi, amikor a GPS készen áll. Amikor eléri a 100%-ot, megjelenik az OK-üzenet.

  Kerékpár-szenzorok: OK-üzenet jelenik meg a kerékpár ikon mellett, amikor az M460 készülék fogadta a szenzor jeleit. Ha több, mint egy kerékpárhoz kapcsolt szenzorokat, egy számot fog látni a kerékpár ikon mellett, amely jelzi, hogy a kerékpár használatban van. Az M460 készülék kiválasztja a kerékpárt, amelyhez a legközelebbi szenzort kapcsolta.

  Például:

  Ön egy gyorsulás érzékelő szenzort kapcsolt az 1. kerékpárhoz és egy másik gyorsulás érzékelő szenzort a 2. kerékpárhoz. Mindkét kerékpár a közelben van, amikor megnyitja a konfigurációs módot az M460 készülékben. Az 1. kerékpárhoz kapcsolt gyorsulás érzékelő szenzor közelebb van az M460 készülékhez. Ezért az M460 készülék az 1. kerékpárt választja ki használatra. Megjelenik az 1-es szám a kerékpár ikon mellett.

  Ha inkább a 2. kerékpárt szeretné használni, kövesse a következő utasítások egyikét:

  • Lépjen vissza az idő módba. Majd növelje a távolságot az M460 készülék és az 1. kerékpár közötti távolságot úgy, hogy a 2. kerékpár legyen közelebb az M460-hez. Lépjen be újra a konfigurációs módba.
  • Érintse az M460 készüléket a 2. kerékpár szenzorjához.

Kezdjen meg egy edzést az Edzési cél szerint

Hozzon létre részletes edzési célokat a Flow web szolgáltatásban és szinkronizálja azokat az M460-re a Flowsync szoftveren vagy a Flow alkalmazáson keresztül. Az edzés folyamán könnyedén követheti az eszközén megjelenő útmutatásokat.

Az adott edzési céllal történő edzés indításához tegye a következőket:

 1. Kezdje a Diary (napló) vagy a Favorites (kedvencek) opció kiválasztásával.

 2. A Diary (napló) opciónál válassza ki a beütemezett célhoz tartozó napot, majd nyomja meg a START gombot, azután válassza ki a célt a listából és nyomja meg a START gombot. Megjelenik minden megjegyzés, amit a célhoz hozzáadott.

  vagy

  A Favorites (kedvencek) opciónál válassza ki a célt a listából, majd nyomja meg a START (gombot). Megjelenik minden megjegyzés, amit a célhoz hozzáadott.

 3. Nyomja meg a START gombot a konfigurációs módba való belépéshez, és válassza ki a használni kívánt sport profilt.

 4. Amikor az M460 készülék megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet, Ön pedig megkezdheti az edzést.

Az edzési célokkal kapcsolatban további információért lásd: Training Targets (edzési célok).

Edzés megkezdése Intervallum-időzítővel

Beállíthat egy ismétlődő vagy két váltakozó idő és/vagy távolság alapú időzítőt munkája és a regenerálódási fázisok irányítására az intervallum edzésben.

 1. Kezdje azzal, hogy a Timers > Interval timer (időzítők > Intervallum-időzítő) lehetőségekre lép. Válassza a Set timer(s) (időzítő(k) beállítása) lehetőséget az új időzítő létrehozásához.
 2. Válassza ki a Time-based (idő alapú) vagy Distance-based (távolság alapú) lehetőséget:
  • Time-based (Idő alapú):  Állítsa be az időzítő perceit és másodperceit, és nyomja meg a START gombot.
  • Distance-based  (Távolság alapú): Állítsa be a távolságot az időzítőn, majd nyomja meg a START gombot.
 3. Set another timer? (Beállít egy újabb időzítőt?) felirat jelenik meg. Egy új időzítő beállításához válassza ki a Yes (igen) lehetőséget és ismételje meg a 2. lépést.
 4. Amikor végzett, válassza ki a Start X.XX km / XX:XX lehetőséget, majd nyomja meg a START gombot a konfigurációs módba való visszalépéshez, majd válassza ki a használni kívánt sport profilt.
 5. Amikor az M460 készülék megtalált minden jelet, nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a Recording started (Rögzítés elkezdődött) üzenet, Ön pedig megkezdheti az edzést.

Az edzés alatt is elindíthatja az Interval timer (Intervallum időzítőt) például a bemelegítés után. Tartsa nyomva a LIGHT (Világítás) gombot a Quick menu (Gyorsmenü), megnyitásához, majd válassza az Interval timer (Intervallum időzítő) opciót.