Du er her: Innstillinger > Klokkeinnstillinger

Klokkeinnstillinger

Gå til Innstillinger > Klokkeinnstillinger for å vise og redigere klokkeinnstillingene.

I Klokkeinnstillinger finner du følgende:

  • Alarm
  • Klokkeslett
  • Dato
  • Ukens startdag
  • Klokkens utseende

Alarm

Still inn alarmrepetisjon: Av, Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du velger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, må du også angi klokkeslettet for alarmen.

Når alarmen er aktivert, ser du et klokkeikon øverst til høyre i tidsvisningen.

Klokkeslett

Velg tidsformat: 24 t eller 12 t. Angi deretter klokkeslett.

Ved synkronisering med Flow-appen og nettjenesten oppdateres klokkeslettet automatisk fra tjenesten.

Dato

Angi dato. Velg også Datoformat. Du kan velge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Ved synkronisering med Flow-appen og nettjenesten oppdateres datoen automatisk fra tjenesten.

Ukens startdag

Velg startdag for hver uke. Velg Mandag, Lørdag eller Søndag.

Ved synkronisering med Flow-appen og nettjenesten oppdateres ukens startdag automatisk fra tjenesten.

Klokkens utseende

Velg klokkens utseende: Dato og klokkeslett, Navnet ditt og klokkeslett, Analog eller Stor.