Du er her: Viktig informasjon > Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

  • Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram.
  • Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige.
  • Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlige for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller som er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken.

Produsert av:

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FI-90440 KEMPELE

Tlf: +358 8 5202 100

Faks: +358 8 5202 300

www.polar.com

2.9 NO 7/2021