Du er her: Funksjoner > Hastighetssoner

Hastighetssoner

Med hastighets-/fartssonene kan du enkelt overvåke hastigheten eller farten din i løpet av en økt, og du kan justere hastigheten/farten for å oppnå ønsket treningseffekt. Sonene kan brukes for å tilpasse effektiviteten av treningen din i løpet av økter, og hjelper deg med å variere treningen og benytte ulike treningsintensiteter for optimal effekt.

Hastighetssoneinnstillinger

Hastighetssoneinnstillingene kan justeres i Flow-nettjenesten. De kan slås på eller av i sportsprofilene de er tilgjengelige i. Det finnes fem ulike soner, og sonegrensene kan justeres manuelt eller du kan bruke standard sonegrenser. Sonene er sportsspesifikke, og du kan derfor justere dem slik de passer best til hver sportstype. Sonene er tilgjengelige for løpesport (inkludert lagsport som omfatter løping), sykkelsport samt roing og kanopadling.

Standard

Hvis du velger Standard, kan du ikke endre grensene. Standardsonene er et eksempel på hastighets-/fartssoner for personer med et relativt høyt kondisjonsnivå.

Fri

Hvis du velger Fri, kan alle grensene endres. Hvis du har testet de faktiske tersklene dine, som anaerobe og aerobe terskler, eller øvre og nedre melkesyreterskler, kan du for eksempel trene med soner basert på hastigheten eller farten for din individuelle terskel. Vi anbefaler at du setter hastigheten og farten for din anaerobe terskel som minimum for sone 5. Hvis du også bruker aerob terskel, bør den settes som minimum for sone 3.

Treningsmål med hastighetssoner

Du kan opprette treningsmål basert på hastighets-/fartssoner. Etter synkronisering av målene via FlowSync får du veiledning fra treningsenheten din under trening.

Under treningen

Under treningen kan du se hvilken sone du for øyeblikket trener i samt tiden du har brukt i hver sone.

Etter treningen

I treningssammendraget på V800 ser du en oversikt over tiden du har brukt i hver hastighetssone. Etter synkronisering kan detaljert, visuell hastighetssoneinformasjon vises i Flow-nettjenesten.