Du er her: Funksjoner > Barometer

Barometer

Barometerfunksjonene inkluderer følgende:

  • Høyde, stigning og nedstigning
  • Temperatur under trening (kan vises på displayet).
  • Inklinometer (krever bruk av hastighetssensor Bluetooth® Smart)

V800 måler høyden ved hjelp av en lufttrykkssensor og konverterer det målte lufttrykket om til en høydeavlesning. Dette er den mest nøyaktige måten å måle høyde og høydeendringer på (stigning/nedstigning) etter kalibrering. Stigning og nedstigning vises i meter/fot. Oppover-/nedoverbakkens bratthet vises i prosentandel og grader, og er bare synlig hvis du bruker en hastighetssensor Bluetooth® Smart mens du trener/sykler.

For å sikre at høyden holder seg nøyaktig, må den kalibreres når du har en pålitelig referanse som for eksempel en fjelltopp eller et topografisk kart, eller når du er ved havoverflaten. Kalibrering kan også settes til automatisk. Dette er spesielt nyttig hvis du alltid starter en treningsøkt i det samme miljøet. Trykkvariasjoner som følge av værforhold eller innendørs ventilasjonsanlegg kan påvirke høydeavlesningene.

Temperaturen som vises, er temperaturen på V800. Når du har på deg V800 på håndleddet, vil kroppsvarmen din påvirke temperaturavlesningen. Ta V800 av håndleddet ditt i 15-20 minutter for å få en nøyaktig lufttemperaturavlesning.

Høyden kalibreres automatisk med GPS, og høyden vises i grått inntil den er kalibrert. For å få mest mulig nøyaktige høydeavlesninger anbefaler vi at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er. Manuell kalibrering kan utføres i førtreningsvisning eller i hurtigmenyen for treningsvisningen. Du finner mer informasjon i Hurtigmeny