Du er her: Funksjoner > Svømmeberegninger (Bassengsvømming)

Svømmeberegninger (Bassengsvømming)

Svømmeberegninger hjelper deg med å analysere hver svømmeøkt og følge opp ytelsen og fremgangen din på lang sikt. Beregningene registrerer svømmedistanse, svømmetakfrevens, tid og fart, og identifiserer også svømmestilen din. Ved hjelp av SWOLF-poengsummen kan du i tillegg forbedre svømmeteknikken din.

For å få så nøyaktig informasjon som mulig må du kontrollere at du har angitt hvilken hånd du bruker V800 på. Dette kan angis i Generelle innstillinger på V800.

Svømmeberegningene er bare tilgjengelige i Bassengsvømming-profilen. For å kunne bruke Bassengsvømming-profilen må du minst ha 1.2-fastvare på V800.

Svømmestiler

V800 gjenkjenner svømmestilen din og beregner stilspesifikke beregninger i tillegg til totalsummer for hele økten.

Stiler V800 gjenkjenner:

 • Fristil
 • Ryggsvømming
 • Brystsvømming
 • Butterfly

Fart og distanse

Farts- og distansemålingene er basert på bassenglengden. For å få nøyaktige data må du derfor alltid sørge for å angi riktig bassenglengde. V800 registrerer når du snur og bruker denne informasjonen til å gi deg nøyaktig fart og distanse.

Svømmetakfrevens

Svømmetakfrekvensen forteller deg hvor mange tak du tar i minuttet eller per bassenglengde. Den kan brukes til å finne ut mer om svømmeteknikken, rytmen og tidsberegningen din.

SWOLF

SWOLF (forkortelse for svømming og golf) er et indirekte mål på effektivitet. SWOLF beregnes ved å legge sammen tiden din og antall tak det tar deg å svømme en bassenglengde. 30 sekunder og 10 tak for å svømme lengden på et basseng, tilsvarer for eksempel en SWOLF-poengsum på 40. Jo lavere SWOLF-poengsum du har for en bestemt distanse og stil, desto mer effektiv vil du generelt sett være.

SWOLF er et svært individuelt mål og bør derfor ikke sammenlignes med SWOLF-poengsummene til andre personer under svømming. Det er et personlig verktøy som kan hjelpe deg med å forbedre og finjustere teknikken din og finne en optimal effektivitet for ulike stiler.

Velg bassenglengde

Det er viktig at du velger riktig bassenglengde, ettersom den påvirker beregningen av fart, distanse og slagfrekvens, samt SWOLF-poengsummen din. Standardlengdene er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan også angi den manuelt som en egendefinert lengde. Minimumslengden som kan velges, er 20 meter/yard.

Den valgte bassenglengden vises i førtreningsmodus. Hvis du vil endre den derfra, trykker du på og holder nede LYS for å gå til Sportsprofil-hurtigmenyen, velge Bassenglengde og angi korrekt lengde. Lengden kan også endres i Innstillinger > Sportsprofiler > Bassengsvømming > Bassenglengde.

Start en bassengsvømmingsøkt

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus, og bla til Bassengsvømming-profilen.
 2. Kontroller at bassenglengden er riktig (vises på displayet).
 3. Trykk på START for å starte treningsregistrering.

Etter svømmingen

Du ser følgende i treningssammendraget på V800:

 • Gjennomsnittlig og maksimal fart (fart / 100 meter eller fart / 100 yard).
 • Etappeinformasjon
 • Sammendrag etter svømmestil, som innbefatter:

  • Svømmetid
  • Gjennomsnittlig og maksimal hjertefrekvens (hvis en H7-pulssensor brukes)
  • Gjennomsnittlig og maksimal fart (fart / 100 meter eller fart / 100 yard)
  • Gjennomsnittlig tak (tak/bassenglengde og tak/minutt)

Etter økten kan du se en detaljert oversikt over svømmingen din i Flow-nettjenesten.