Du er her: Viktig informasjon > Forholdsregler

Forholdsregler

Polar V800-treningsenheten viser prestasjonsindikatorer. Treningsenheten er utviklet for å vise nivået av fysiologisk belastning og restitusjon i løpet av og etter en treningsøkt. Den måler hjertefrekvens, hastighet og distanse. Den måler også løpsfrekvens når den brukes sammen med en Polar løpesensor Bluetooth® Smart og pedaltråkkfrekvens når den brukes sammen med en Polar tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart. Den er ikke beregnet til annen bruk.

Treningsenheten bør ikke brukes til innhenting av miljødata som krever profesjonell eller industriell nøyaktighet.

Forstyrrelse under trening

Elektromagnetisk forstyrrelse og treningsutstyr

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av elektrisk utstyr. WLAN-basestasjoner kan også forårsake forstyrrelser når du trener med treningsenheten. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger eller feil.

Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske bremser, kan forårsake forstyrrelser. Prøv følgende for å løse disse problemene:

 1. Ta av deg pulssensoren, og bruk treningsutstyret på vanlig måte.
 2. Flytt på treningsenheten til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser.
 3. Ta på deg pulssensoren igjen og hold treningsenheten i dette støyfrie området så mye som mulig.

Hvis treningsenheten fortsatt ikke fungerer med treningsutstyret, kan det være at det avgir for mye elektrisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig. For mer informasjon kan du gå til www.polar.com/support.

Enkelte av delene i V800 er magnetiske. Disse delene kan tiltrekke seg metallisk materiale, og magnetfeltet kan forstyrre et kompass. For å unngå forstyrrelser bør du ha på deg kompasset på den ene armen (i brysthøyde) og V800 på håndleddet på den andre armen. Ikke legg kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av V800. Informasjonen på slike medier kan slettes.

Slik reduserer du risikoer under trening

Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefaler vi at du svarer på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner treningen.

 • Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene?
 • Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet?
 • Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?
 • Har du tidligere hatt pusteproblemer?
 • Har du symptomer på noen sykdom?
 • Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling?
 • Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet?
 • Røyker du?
 • Er du gravid?

I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen.

Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet.

Merk! Hvis du bruker pacemaker, defibrillator eller annen implantert elektronisk enhet, kan du fortsatt bruke Polar-produkter. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr, for eksempel defibrillatorer. Hvis du er i tvil, eller du opplever uvanlige symptomer mens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle.

Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i Tekniske spesifikasjoner. For å unngå at huden din reagerer på pulssensoren kan du bære den utenpå en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil.

Din sikkerhet er viktig for oss. Formen på Polar løpesensor Bluetooth® Smart er utviklet for å redusere muligheten for at den henger seg opp i noe. Du bør uansett være forsiktig når du løper med løpesensoren i kratt, for eksempel.

Kombinasjonen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av fargen smitter av overflaten på pulssensoren og setter flekker på klær. Hvis du bruker parfyme, solkrem eller insektmiddel på huden, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med treningsenheten eller pulssensoren. Prøv å unngå klær med farger som kan smitte av på treningsenheten (spesielt gjelder dette for treningsenheter i lyse farger).