Du er her: Kom i gang > Synkronisering

Synkronisering

Du kan overføre data fra V800 via USB-kabelen ved hjelp av FlowSync-programvare, eller du kan gjøre det trådløst via Bluetooth Smart® med Polar Flow-appen. For at du skal kunne synkronisere data mellom V800 og Flow-nettjenesten og -appen, må du ha en Polar-konto og FlowSync-programvare. Gå til flow.polar.com/V800, opprett en Polar-konto i Polar Flow-nettjenesten og last ned og installer FlowSync-programvaren på datamaskinen din. Last ned Flow-appen til mobilen din fra App Store eller Google Play.

Husk å synkronisere og holde dataene dine oppdatert mellom V800, nettjenesten og mobilappen, uansett hvor du befinner deg.

Synkroniser med Flow-appen

Kontroller følgende før synkronisering:

 • Du har en Polar-konto og Flow-appen.
 • Du har registrert V800 i Flow-nettjenesten og synkronisert data via FlowSync-programvaren minst én gang.
 • Bluetooth er aktivert på den mobile enheten din, og flymodus er deaktivert.
 • Du har opprettet en tilkobling mellom V800 og mobilen din. Du finner mer informasjon under Tilkobling

Du kan synkronisere data på to måter:

 1. Logg deg på Flow-appen, og trykk på og hold nede TILBAKE-knappen på V800.
 2. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.
 3. Synkronisering fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Logg deg på Flow-appen, gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Synkr. data og trykk på START-knappen på V800.
 2. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.
 3. Synkronisering fullført vises når du er ferdig.

Når du synkroniserer V800 med Flow-appen, synkroniseres trenings- og aktivitetsdataene dine også automatisk med Flow-nettjenesten via en Internett-tilkobling.

Gå til www.polar.com/en/support/Flow_app for brukerstøtte og mer informasjon om bruk av Polar Flow-appen.

Synkroniser med Flow-nettjenesten via FlowSync

For å synkronisere data med Flow-nettjenesten må du ha FlowSync-programvare. Gå til flow.polar.com/V800, og last ned og installer programvaren før du prøver å synkronisere.

 1. Koble USB-kabelen til datamaskinen og plugg kontakten inn i V800. Kontroller at FlowSync-programvaren kjører.
 2. FlowSync-vinduet åpnes på datamaskinen, og synkroniseringen starter.
 3. Fullført vises når du er ferdig.

Hver gang du kobler V800 til datamaskinen, overfører Polar FlowSync-programvaren dataene dine til Polar Flow-nettjenesten og synkroniserer eventuelle innstillinger du har endret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, starter du FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra Programmer-mappen (Mac OS X). Hver gang en firmvareoppdatering er tilgjengelig, blir du varslet av FlowSync og bedt om å installere den.

Hvis du endrer innstillinger i Flow-nettjenesten mens V800 er koblet til datamaskinen din, trykker du på Synkroniser-knappen i FlowSync for å overføre innstillingene til V800.

Gå til www.polar.com/en/support/flow for brukerstøtte og mer informasjon om bruk av Flow-nettjenesten.

Gå til www.polar.com/en/support/FlowSync for brukerstøtte og mer informasjon om bruk av FlowSync-programvare.