Du er her: Funksjoner > Svømming

Svømming

V800 er vanntett til 30 meter og kan brukes under svømming. H7 pulssensor registrerer hjertefrekvensen ved svømming ved hjelp av GymLink-overføring, ettersom Bluetooth Smart® ikke fungerer i vann. Vær oppmerksom på at det kan forekomme forstyrrelser ved bruk av GPS under svømmeaktiviteter. Dataene som registreres, er heller ikke så nøyaktige som ved aktiviteter på land. GPS kan også komme i konflikt med GymLink-overføring og forårsake forstyrrelser ved måling av hjertefrekvens under svømming. Vi anbefaler derfor å slå av GPS ved måling av hjertefrekvens i vann.

Ved måling av hjertefrekvens i vann kan du oppleve forstyrrelser på grunn av følgende:

  • EKG-signalstyrken er individuell og kan variere avhengig av personens vevssammensetning. Problemer forekommer oftere ved måling av hjertefrekvens i vann.
  • Vann i svømmebasseng med høyt klorinnhold og sjøvann er svært ledende. Sensorelektrodene kan kortslutte under slike forhold, noe som forhindrer registrering av EKG-signaler.
  • Hopping i vannet eller kraftige muskelanstrengelser ved konkurransesvømming kan forskyve sensoren til et sted på kroppen der det ikke er mulig å fange opp EKG-signaler.