Du er her: Kom i gang > Tilkobling

Tilkobling

Sensorene som er kompatible med V800, bruker trådløs Bluetooth Smart ®-teknologi. Før en ny pulssensor, løpesensor, sykkelsensor eller mobil enhet (smarttelefon, nettbrett) tas i bruk, må den kobles til V800. Tilkobling tar bare noen sekunder og sikrer at V800 bare mottar signaler fra dine sensorer og enheter, og gjør at du kan trene uten forstyrrelser i en gruppe. Når du skal delta i et løp eller en konkurranse, bør du huske å på forhånd opprette tilkoblingen hjemme for å forhindre forstyrrelser som følge av dataoverføring.

Slik kobler du en pulssensor til V800

Du kan koble en pulssensor til V800 på to måter:

 1. Ha på deg pulssensoren, og trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. Berør sensoren med V800 for å koble til vises. Berør pulssensoren med V800, og vent til enheten blir funnet.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar H7 xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. V800 begynner å søke etter pulssensoren.
 3. Når pulssensoren er funnet, vises enhets-ID-en Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Tilkobling vises.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Når du bruker en H7 pulssensor, kan V800 registrere hjertefrekvensen din via GymLink-overføring før du har koblet den til. Kontroller at du har koblet til pulssensoren før du starter treningen.

Slik kobler du en løpesensor, hastighetssensor eller tråkkfrekvensmåler til V800

Før du kobler til en løpesensor, tråkkfrekvensmåler eller hastighetssensor, må du kontrollere at sensorene er korrekt installert. Du finner mer informasjon om installasjon i brukerhåndbøkene for sensorene.

Du kan koble en sensor til V800 på to måter:

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. V800 begynner å søke etter sensoren.

  • Løpesensor:
 Berør løpesensoren med V800, og vent til den blir funnet.
  • Tråkkfrekvensmåler: Roter pedalene et par ganger for å aktivere måleren. Et blinkende rødt lys på måleren indikerer at måleren er aktivert.
  • Hastighetssensor: Roter hjulet et par ganger for å aktivere sensoren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at sensoren er aktivert.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. V800 begynner å søke etter sensoren.
 3. Når sensoren er funnet, vises enhets-ID-en Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Tilkobling vises.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Gå til Sensorer

Koble Polar Balance-vekten til V800

Du kan koble Polar Balance-vekten til V800 på to måter:

 1. Still deg på vekten. Displayet viser vekten din.
 2. Du hører en pipetone og Bluetooth-ikonet på displayet på vekten begynner å blinke, noe som betyr at tilkoblingen er på. Vekten er klar til å kobles til V800.
 3. Trykk på og hold inne TILBAKE-knappen på V800 i to sekunder, og vent til displayet viser at tilkoblingen er fullført.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. V800 begynner å søke etter vekten din.
 3. Still deg på vekten. Displayet viser vekten din.
 4. Når vekten blir funnet, vises enhets-ID-en Polar-vekt xxxxxxxx på V800.
 5. Trykk på START. Kobler til vises.
 6. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Vekten kan kobles til sju ulike Polar-enheter. Når antallet tilkoblede enheter overskrider sju, blir den første tilkoblingen fjernet og byttet ut.

Slik kobler du en mobil enhet til V800

Før du kobler til en mobil enhet, må du opprette en Polar-konto hvis du ikke allerede har en konto, og laste ned Flow-appen fra App Store eller Google Play. Kontroller at du også har lastet ned og installert FlowSync-programvaren på datamaskinen din fra flow.polar.com/V800, og at du har registrert V800 i Flow-nettjenesten.

Før du prøver å koble til, må du dessuten kontrollere at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten og at flymodus er deaktivert.

Koble til en mobil enhet på følgende måte:

 1. Åpne Flow-appen på den mobile enheten, og logg deg på med Polar-kontoen din.
 2. Vent til Koble til produkt-visningen vises på den mobile enheten. (Venter på V800 vises.)
 3. Trykk på og hold nede TILBAKE i tidsmodus på V800.
 4. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.
 5. Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på den mobile enheten, og tast inn PIN-koden som vises på V800.
 6. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Åpne Flow-appen på den mobile enheten, og logg deg på med Polar-kontoen din.
 2. Vent til Koble til produkt-visningen vises på den mobile enheten. (Venter på V800 vises.)
 3. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til og synkronisere mobil enhet på V800, og trykk på START.
 4. Trykk på START. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.
 5. Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på den mobile enheten, og angi PIN-koden som vises på V800.
 6. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Slik sletter du en tilkobling

Slett en tilkobling til en sensor eller mobil enhet på følgende måte:

 1. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Tilkoblede enheter, og trykk på START.
 2. Velg enheten du vil fjerne fra listen, og trykk på START.
 3. Vil du slette tilkoblingen? vises. Velg Ja og trykk på START.
 4. Tilkobling slettet vises når du er ferdig.