Du er her: Funksjoner > Smart Coaching > Aktivitetsregistrering

Aktivitetsregistrering

V800 registrerer aktiviteten din ved hjelp av en innebygd akselerasjonsmåler som registrerer håndleddbevegelsene dine. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og uregelmessighet sammen med fysisk informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du er utenom treningsøktene.

Du får et daglig aktivitetsmål og veiledning om hvordan du når målet ditt. V800 minner deg også på å reise deg opp og bevege på deg når du har vært inaktiv for lenge. Vis dataene på V800 eller i Polar Flow-appen.

Det daglige aktivitetsmålet du får fra Polar V800, er basert på globale anbefalinger for fysisk aktivitet for aktiviteter av moderat og høy intensitet, samt forskningsresultater hva angår de negative helsevirkningene det kan ha å sitte for mye. Det daglige aktivitetsmålet som V800 gir deg, kan faktisk være noe mer krevende enn det som angis i de fleste anbefalinger. I tillegg til én times aktivitet av moderat intensitet, vil også aktivitet av lav intensitet spille en viktig rolle for å nå det daglige aktivitetsmålet i V800.

Det daglige aktivitetsmålet fastsettes basert på dine fysiske innstillinger og din typiske dag. Hvis du for eksempel jobber på et kontor, vil det antas at du når ca. fire timers aktivitet av lav intensitet i løpet av en vanlig dag. For folk som står og går mye i løpet av en arbeidsdag, har V800 høyere forventninger.

Aktivitetsdata

V800 fyller gradvis opp en aktivitetssøyle som indikerer fremdriften din mot det daglige målet. Du kan vise aktivitetssøylen i Dagens aktivitet og, som et alternativ, i tidsvisning (endre klokkens utseende ved å trykke på og holde nede OPP).

I Dagens aktivitet kan du se hvor aktiv dagen din har vært så langt og få veiledning om hvordan du når målet ditt.

  • Aktivitet
    • Aktiv tid: Aktiv tid uttrykker akkumulert tid med kroppsbevegelse som er bra for kroppen og helsen din.
    • Kalorier: Viser hvor mange kalorier du har forbrent gjennom trening, aktivitet og BMR (basalstoffskifte: minimum av metabolsk aktivitet som kreves for å opprettholde liv).
    • Steg: Antall steg du har akkumulert så langt. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg. En grunnleggende anbefaling er å ta sikte på 10 000 steg eller mer per dag.

    Trykk på START i Aktivitet-visningen for å se hvordan kaloriforbruket ditt fordeler seg mellom trening, aktivitet og BMR.

  • Mangler: V800 gir deg alternativer for å nå det daglige aktivitetsmålet. Den forteller deg hvor mye lengre du må være aktiv hvis du velger aktiviteter med lav, middels eller høy intensitet. Du har ett mål, men flere måter å nå det på. Det daglige aktivitetsmålet kan nås med lav, middels eller høy intensitet. I V800 betyr "opp" lav intensitet, "gåing" betyr middels intensitet og "jogging" betyr høy intensitet. Du finner flere eksempler på aktiviteter med lav, middels og høy intensitet i Polar Flow-nettjenesten, slik at du kan velge din egen måte å nå målet ditt på.

Inaktivitetsalarm

V800 registrerer om du har vært inaktiv for lenge i løpet av dagen.

Når du har vært i ro i 55 minutter, vises Tid for bevegelse. Reis deg opp og finn din egen måte å være aktiv på. Hvis du ikke beveger på deg i løpet av de neste fem minuttene, får du et inaktivitetsstempel.

Du kan slå alarmen på eller av i Innstillinger > Generelle innstillinger > Inaktivitetsalarm.

Både Polar Flow-appen og Polar Flow-nettjenesten viser deg hvor mange inaktivitetsvarsler du har mottatt. Dette gjør at du kan se tilbake på den daglige rutinen din og gjøre endringer på veien mot et mer aktivt liv.

Søvninformasjon i Flow-nettjenesten og Flow-appen

Hvis du har på deg V800 om natten, registreres søvnen din. Det er ikke nødvendig å aktivere noen søvnmodus. V800 registrerer automatisk at du sover basert på håndleddbevegelsene dine.

Søvntiden din er den lengste kontinuerlige hviletiden som finner sted i løpet av et døgn, dvs. fra 18.00 til 18.00 neste dag. Pauser på mindre enn én time i løpet av søvnen stopper ikke søvnberegningen, men blir ikke tatt med i søvntiden. Pauser som er lengre enn én time, avbryter beregningen av søvntid.

Søvntid og søvnkvalitet (avslappet/urolig) vises i Flow-nettjenesten og Flow-appen når V800 er synkronisert. Periodene der du sover fredelig og ikke beveger deg så mye, beregnes som avslappet søvn. Periodene der du beveger deg og bytter stilling, beregnes som urolig søvn. I stedet for å bare summere alle periodene der du ikke beveger deg, tillegger algoritmen større vekt til lange perioder med ubevegelighet enn korte perioder med ubevegelighet. Prosentandelen avslappet søvn sammenligner tiden da du sov avslappet, med den totale søvntiden. Avslappet søvn er svært individuelt og bør tolkes sammen med søvntid.

Hvis du kjenner til mengden avslappet søvn kontra urolig søvn, får du et innblikk i kvaliteten på nattesøvnen din og kan finne ut om den påvirkes av endringer i dagliglivet ditt. Dette kan hjelpe deg med å finne måter å forbedre søvnen din på og føle deg godt uthvilt i løpet av dagen.

Aktivitetsdata i Flow App

Med Polar Flow-mobilappen kan du følge med på og analysere aktivitetsdataene dine mens du er på farten og synkronisere dataene trådløst mellom V800 og Polar Flow-tjenesten.