Du er her: Funksjoner > Multisport

Multisport

Med multisport kan du inkludere ulike sportsaktiviteter i én treningsøkt, og veksle sømløst mellom sportaktivitetene uten å avbryte treningsregistreringen. I løpet av en multisportsøkt overvåkes overgangstidene mellom sportsaktivitetene automatisk, slik at du kan se hvor lang tid det tok å bytte fra én sportsaktivitet til en annen.

Du kan utføre en multisportsøkt på to måter: fast multisport eller fri multisport. Med fast multisport (multisportsprofiler i Polar-sportslisten) som triatlon er rekkefølgen på sportsaktivitetene fast, og de må utføres i denne bestemte rekkefølgen. Med fri multisport kan du velge hvilke sportsaktiviteter du vil utføre og i hvilken rekkefølge, ved å velge dem fra sportslisten. Du kan også bytte frem og tilbake mellom sportsaktiviteter.

Gå til Start en treningsøkt