Du er her: Sensorer > Polar LOOK Kéo Power-sensor Bluetooth® Smart

Polar LOOK Kéo Power-sensor Bluetooth® Smart

Koble Kéo Power til V800

Før tilkobling av Kéo Power må du kontrollere at du har installert den på riktig måte. Hvis du vil ha informasjon om montering av pedalene og installasjon av senderne, kan du lese brukerhåndboken for Polar LOOK Kéo Power som fulgte med i produktesken eller se videoveiledningen.

 

Begge senderne må kobles til hver for seg. Du må derfor utføre tilkoblingen to ganger når Kéo Power tas i bruk. Når du har koblet til den første senderen, kan du umiddelbart koble til den andre ved å velge den fra listen. Kontroller enhets-ID-en på baksiden av hver sender for å forsikre deg om at begge senderne er koblet til.

Du kan koble Keó Power til V800 på to måter:

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. Roter pedalene for å aktivere senderne.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar PWR xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. Roter pedalene for å aktivere senderne. V800 begynner å søke etter Kéo Power.
 3. Når den blir funnet, vises Polar PWR xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Tilkobling vises.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Wattinnstillinger på V800

Juster wattinnstillingene slik at de passer til treningsbehovene dine. Rediger wattinnstillingene i Innstillinger > Sportsprofiler, velg profilen du vil redigere og velg Wattinnstillinger for sykkel.

I Wattinnstillinger for sykkel finner du følgende:

 • Watt visning: Velg Watt (W), Watt/kg (W/kg) eller % av FTP.
 • Watt, rullerende Gj.sn.: Angi hvor ofte datapunkter om watt skal registreres. Velg 1, 3, 5, 10, 15, 30 eller 60 sekunder.
 • Angi FTP-verdi: Angi FTP-verdien din. Innstillingsområdet er 60 til 600 watt.
 • Kontroller wattsonegrenser: Kontroller wattsonegrensene.

Kalibrering av Kéo Power

Kalibrer Kéo Power før du starter treningsøkten. Enheten kalibrerer seg selv automatisk hver gang senderne aktiveres og V800 blir funnet. Kalibreringen tar bare noen sekunder.

Treningstemperaturen påvirker kalibreringens nøyaktighet. Kontroller derfor at sykkelens temperatur er stabil før du starter kompensasjonskalibreringen.

Slik kalibrerer du Kéo power:

 1. Aktiver senderne ved å rotere pedalene, og velg førtreningsmodus på V800 for å starte kalibreringen.
 2. Hold sykkelen oppreist og pedalene i ro inntil kalibreringen er fullført.

Slik forsikrer du deg om at kalibreringen utføres på riktig måte:

 • Ikke legg vekt på pedalene under kalibrering.
 • Ikke avbryt kalibreringen.

Den grønne lysdioden på senderne blinker når kalibreringen er fullført, og du kan starte treningsøkten.