Du er her: Trening > Start en treningsøkt

Start en treningsøkt

Ha på deg pulssensoren, og kontroller at du har koblet den og andre kompatible sensorer til V800.

1. Sett i gang ved å trykke på START for å gå til førtreningsmodus.

Velg sportsaktiviteten du vil bruke.

2. Velg sportsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil endre sportsprofilinnstillingene før du starter økten (i førtreningsmodus), trykker du på og holder nede LYS for å gå til Hurtigmeny. Trykk på TILBAKE for å gå tilbake til førtreningsmodus.

Vent på at GPS og andre sensorer blir funnet.

3. Hvis du har aktivert GPS-funksjonen og/eller har koblet til en valgfri sensor*, begynner V800 automatisk å søke etter signalene.

Hold deg i førtreningsmodus til V800 har funnet sensorsignalene og hjertefrekvensen din. OK vises ved siden av sensorikonet når signalet blir funnet.

4. Stå stille og hold posisjonen inntil V800 har funnet satellittsignalene. Prosentverdien ved siden av GPS-ikonet indikerer når GPS-funksjonen er klar. Når verdien når 100 %, vises OK og du er klar til å starte.

For å fange opp GPS-satellittsignalene bør du være utendørs og i god avstand fra høye bygninger og trær. Ha på deg V800 slik at selve klokken vender opp på håndleddet. Hold V800 i horisontal posisjon foran deg og bort fra brystet. Hold armen i ro og hevet over brystnivå mens søket pågår.

V800 benytter SiRFInstantFix™-satellittberegningsteknologi for rask posisjonsbestemmelse. Den gir nøyaktig beregning av satellittposisjoner i opptil tre dager, slik at du kan finne satellittsignaler på 5-10 sekunder.

Ha på deg V800 på håndleddet med displayet i retning oppover for å oppnå best mulig GPS-ytelse. På grunn av plasseringen av GPS-antennen på V800 bør ikke enheten brukes med displayet på undersiden av håndleddet. Når enheten brukes på et sykkelstyre, må du sørge for at displayet vender oppover.

5. Når V800 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Under treningsregistrering kan du endre treningsvisning med OPP/NED. Hvis du vil endre innstillinger uten å stoppe treningsregistreringen, trykker du på og holder nede LYS for å gå til Hurtigmeny. Du finner mer informasjon under Hurtigmeny

*Valgfrie sensorer inkluderer Polar løpesensor Bluetooth® Smart, Polar tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart og Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart.

Start en multisportsøkt

Før du starter en multisportsøkt, må du kontrollere at du har angitt sportsprofilinnstillingene for hver av sportsaktivitetene du skal bruke i treningsøkten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler

1. Sett i gang ved å trykke på START.

2. Velg Triatlon, Fri multisport eller en annen multisportsprofil (kan legges til i Flow-nettjenesten).

3. Når V800 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

4. Hvis du vil endre sportsaktivitet, trykker du på TILBAKE for å gå til overgangsmodus.

5. Velg neste sportsaktivitet, og trykk på START (overgangstiden vises) for å fortsette treningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om multisport, kan du gå til Multisport

Start en økt med treningsmål

 1. Sett i gang ved å gå til Dagbok eller Favoritter.

 2. Velg dagen som målet er planlagt på, i Dagbok, og trykk på START. Velg deretter målet fra listen, og trykk på START. Eventuelle merknader du har lagt til for målet, vises.

  eller

  Velg målet fra listen, i Favoritter, og trykk på START. Eventuelle merknader du har lagt til for målet, vises.

 3. Trykk på START for å gå til førtreningsmodus, og velg sportsprofilen du vil bruke.

 4. Når V800 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Hvis du vil ha mer informasjon om treningsmål, kan du gå til Treningsmål

Start en økt med ruteveiledning

 1. Velg Favoritter på V800, og trykk på START.
 2. Velg en rute fra listen, og trykk på START.
 3. Velg hvor du vil starte ruten: Start på rute (opprinnelig retning), Nærmeste rutepunkt (opprinnelig retning), Nærmeste rutepunkt (motsatt retning) eller Slutt på rute (motsatt retning), og trykk på START.
 4. Velg sportsprofilen du vil bruke, og trykk på START igjen.
 5. V800 veileder deg til ruten og gir deg beskjed når du er fremme.
 6. Når du er fremme ved ruten, er du klar til å sette i gang!

Hvis du vil ha mer informasjon om ruteveiledning, kan du gå til Ruteveiledning

Start en økt med løpsfart

 1. Sett i gang ved å gå til Favoritter.

 2. Velg Løpsfart, og trykk på START. Angi måltid og km/t for måldistansen.

 3. Trykk på START for å gå til førtreningsmodus, og velg sportsprofilen du vil bruke.

 4. Når V800 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Hvis du vil ha mer informasjon om løpsfart, kan du gå til Løpsfart

Start en økt med intervalltidtaker

Du kan stille inn én gjentakende eller to vekselvise tids- og/eller distansebaserte tidtakere for å få veiledning for trenings- og restitusjonsfaser under intervalltrening.

 1. Sett i gang ved å gå til Tidtakere > Intervalltidtaker. Velg Still inn tidtaker(e) for å opprette nye tidtakere.
 2. Velg Tidsbasert eller Distansebasert:
  • Tidsbasert: Angi minutter og sekunder for tidtakeren, og trykk på START.
  • Distansebasert: Still inn distansen for tidtakeren, og trykk på START.
 3. Still inn annen tidtaker? vises. Velg Ja og gjenta trinn 2 for å stille inn en annen tidtaker.
 4. Når du er ferdig, velger du Start X,XX km / XX:XX og trykker på START for å gå til førtreningsmodus. Velg deretter sportsprofilen du vil bruke.
 5. Når M400 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Du kan også starte Intervalltidtaker i løpet av økten, for eksempel etter oppvarming. Trykk på og hold nede LYS for å gå til Hurtigmeny, og velg deretter Intervalltidtaker.