Du er her: Funksjoner > Sportsprofiler

Sportsprofiler

Her kan du lage en liste over alle favorittaktivitetene dine og angi spesifikke innstillinger for hver av dem. Du kan for eksempel opprette skreddersydde visninger for hver sportsaktivitet og velge hvilke data du vil se under trening: bare hjertefrekvens eller bare hastighet og distanse – hva som enn måtte passe deg og dine treningsbehov best.

V800 inneholder som standard seks sportsprofiler. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler i sportslisten din, samt redigere dem og eksisterende profiler. V800 kan inneholde maksimalt 20 sportsprofiler. Antallet sportsprofiler i Flow-nettjenesten er ubegrenset. Hvis du har over 20 sportsprofiler i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til V800 ved synkronisering.

Du kan endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem. Velg sportsaktiviteten du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i listen.

Legg til en sportsprofil

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg sportsaktiviteten fra listen.
 4. Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Rediger en Sportsprofil

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Rediger under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Treningsvisninger


Velg hvilken informasjon du vil se i treningsvisningene dine under øktene. Du kan ha totalt åtte ulike treningsvisninger for hver sportsprofil. Hver treningsvisning kan ha maksimalt fire ulike datafelter.

Klikk på blyantikonet i en eksisterende visning for å redigere den, eller legg til en ny visning. Du kan velge mellom ett og fire elementer for visningen din, fra seks kategorier:

Tid

Miljø

Kroppsmålinger

Distanse

Hastighet

Tråkkfrekvens

 • Klokkeslett
 • Varighet
 • Etappetid
 • Siste etappetid
 • Høyde
 • Total stigning
 • Total nedstigning
 • Helling
 • Temperatur
 • Stigning for gjeldende etappe
 • Nedstigning for gjeldende etappe
 • Hjertefrekvens
 • Gjennomsnittlig hjertefrekvens
 • Maksimal hjertefrekvens
 • Gj.sn. hjertefrekvens i etappe
 • Kalorier
 • ZonePointer
 • Tid i sone
 • RR-variasjon
 • Distanse
 • Etappedistanse
 • Siste etappedistanse
 • Hastighet/fart
 • Gjennomsnittlig hastighet/fart
 • Maksimal hastighet/fart
 • Hastighet/fart for etappe
 • Løpsfrekvens/pedaltråkkfrekvens
 • Gjennomsnittlig løpsfrekvens/pedaltråkkfrekvens
 • Løpsfrekvens/pedaltråkkfrekvens for gjeldende etappe
 • Steglengde
 • Gjennomsnittlig steglengde

Grunnleggende

 • Automatisk etappe (kan settes til varighet, distanse eller stedsbasert)
 • Treningslyder
 • Hastighetsvisning
 • Treningspåminnelse (du mottar en melding etter en bestemt varighet, distanse eller mengde forbrente kalorier)

Hjertefrekvens

 • Hjertefrekvensvisning (slag per minutt, % av maksimal, % av hjertefrekvensreserve).
 • Hjertefrekvens synlig for andre enheter (andre kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth ® Smart-teknologi (f.eks. treningsutstyr), kan registrere hjertefrekvensen din).
 • Innstillinger for hjertefrekvenssoner (med hjertefrekvenssoner kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteten. Hvis du velger Standard, kan du ikke endre hjertefrekvensgrensene. Hvis du velger Fri, kan alle grensene endres. Standardgrensene for hjertefrekvenssoner beregnes på grunnlag av din maksimale hjertefrekvens).

Du kan også aktivere eller deaktivere den kumulative hjertefrekvenssonevisningen og Tilbake til start-visningen fra disse innstillingene.

Bevegelser og tilbakemelding

 • HeartTouch
 • Trykk
 • Automatisk pause
 • Vibrasjon

Løpesensor


 • Kalibrering av løpesensor


Vær oppmerksom på at innstillingene for løpesensor vises i alle profiler for enkeltsport. Hvis du ikke har noen løpesensor, kan du se bort fra denne innstillingen.

GPS og høyde

 • GPS-registreringsfrekvens ("Strømsparing, lang økt" bør bare brukes under lange økter på over 10 timer. Når du bruker strømsparingsmodus, er ikke GPS-dataene like nøyaktige som i modus med høy nøyaktighet).
 • Høyde

Klikk på Lagre når du er ferdig med sportsprofilinnstillingene. Trykk på Synkroniser i FlowSync for å synkronisere innstillingene med V800.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.