Du er her: Innstillinger > Sportsprofilinnstillinger

Sportsprofilinnstillinger

Juster sportsprofilinnstillingene slik at de passer til treningsbehovene dine. I V800 kan du redigere enkelte sportsprofilinnstillinger i Innstillinger > Sportsprofiler. Du kan for eksempel aktivere eller deaktivere GPS for ulike sportsaktiviteter.

Et bredere utvalg av tilpasningsalternativer er tilgjengelige i Flow-nettjenesten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler

Sju sportsprofiler vises som standard i førtreningsmodus. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsaktiviteter i listen din og synkronisere dem med V800. Du kan ha maksimalt 20 sportsaktiviteter i V800 om gangen. Antallet sportsprofiler i Flow-nettjenesten er ubegrenset.

I Sportsprofiler finner du som standard følgende:

 • Løping
 • Sykling
 • Svømming
 • Annen utendørs
 • Annen innendørs
 • Triatlon
 • Fri multisport

Hvis du har redigert sportsprofilene i Flow-nettjenesten før din første treningsøkt, og synkronisert dem med V800, vil sportsprofillisten inneholde de redigerte sportsprofilene.

Innstillinger

Hvis du vil vise eller endre sportsprofilinnstillinger, går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger profilen du vil redigere. Du kan også gå til sportsprofilinnstillingene fra førtreningsmodus ved å trykke på og holde nede LYS. I sportsprofiler som inkluderer flere sportsaktiviteter (f.eks. triatlon og skiskyting), kan innstillingene for hver sportsaktivitet endres. I triatlon kan du for eksempel endre innstillingene for svømming, sykling og løping.

 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Kraftig eller Svært høyt.
 • Vibrasjon: Velg eller Av. Når alternativet er aktivert, vibrerer V800 for eksempel når du starter eller stopper en treningsøkt, GPS-signalet blir funnet eller du når et treningsmål.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning:
 Velg Slag per minutt (bpm), % av maksimal eller % av hjertefrekvensreserve. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Hjertefrekvens synlig for andre enheter: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • Wattinnstillinger for sykkel: Velg Watt visning, Watt, rullerende Gj.sn., Angi FTP-verdi eller Kontroller wattsonegrenser. Angi hvordan du vil vise watt, hvor ofte datapunkter om watt skal registreres, angi FTP-verdien eller vis wattsonegrensene.
 • GPS-registrering: Velg Av, Høy nøyaktighet, Middels nøyaktighet eller Strømsparing, lang økt.

Når du bruker strømsparingsmodus eller GPS med middels nøyaktighet, kan ikke stedsbasert automatisk etappe, automatisk pause og ruteveiledning brukes.

Når du bruker strømsparingsmodus under sykling, vises ikke din gjeldende hastighet.

 • Sportsspesifikk trykkfølsomhet: Velg Av, Svakt trykk, Normalt trykkSterkt trykk eller Veldig sterkt trykk. Velg hvor hardt du må trykke på displayet ved bruk av trykkebevegelser.
 • Løpesensor: Velg Kalibrering eller Velg sensor for hastighet. Under Kalibrering velger du Automatisk eller Manuell. Under Velg sensor for hastighet velger du kilden for hastighetsdata: Løpesensor eller GPS. Gå til Polar løpesensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering av løpesensoren.

Kalibrering av løpesensor vises bare hvis en løpesensor er koblet til.

 • Kalibrer høyde: Angi riktig høyde. Vi anbefaler at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er.

Kalibrering av høyde vises bare når du går til sportsprofilinnstillinger fra førtreningsmodus.

 • Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile).
 • Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg.

GPS-registrering må være satt til høy nøyaktighet hvis du vil bruke automatisk pause

 • Automatisk etappe: Velg Av, Etappedistanse, Etappevarighet eller Stedsbasert. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe. Hvis du velger stedsbasert, blir en etappe alltid igangsatt ved startpunktet for økten.

Stedsbasert automatisk etappe aktiveres hvis funksjonen for GPS-posisjonsbestemmelse er klar når du starter en treningsøkt (og stedsbasert automatisk etappe er slått på i sportsprofilinnstillingene og GPS-funksjonen er satt til Høy nøyaktighet). Det tas ikke hensyn til POI-er som er lagt til senere (hva angår automatisk etappe). Du kan ha flere POI-er i løpet av én treningsøkt, men bare ett sted utløser den automatiske etappen (dvs. startpunktet), og du må bevege deg utenfor en radius på 10 meter fra startpunktet og returnere til det for å lagre den automatiske etappen.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.