Du er her: Funksjoner > Smart Coaching > Smart Calories

Smart Calories

Den mest nøyaktige kaloritelleren på markedet beregner hvor mange kalorier du har forbrent. Beregningen av energiforbruk er basert på:

  • kroppsvekt, høyde, alder, kjønn
  • individuell maksimal hjertefrekvens (HRmax)
  • hjertefrekvens under trening
  • individuell hjertefrekvensverdi under hvile (HRrest)
  • individuelt maksimalt oksygenopptak (VO2max)
  • høyde

For å få mest mulig nøyaktig Smart Calories-informasjon bør du angi de målte verdiene dine for VO2max og HRmax i V800 hvis du har disse verdiene. Hvis ikke, bruker du verdiene fra Polar Fitness Test.