Du er her: Innstillinger > Hurtigmeny

Hurtigmeny

Enkelte innstillinger kan endres med en snarveiknapp. Du kan gå til Hurtigmeny ved å trykke på og holde nede LYS i tidsvisning eller treningsvisning. Hurtigmeny inneholder ulike innstillinger avhengig av hvilken visning du går til menyen fra.

Tidsvisning

Trykk på og hold nede LYS i tidsvisning for å gå til Hurtigmeny. Når du går til Hurtigmeny fra tidsvisning, kan du gjøre følgende:

 • Lås taster: Trykk på START for å låse tastene. Trykk på og hold nede LYS for å låse opp tastene.
 • Alarm: Sett alarmen til Av, Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du velger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, må du også angi klokkeslettet for alarmen.
 • Flymodus: Velg eller Av.

Treningsvisning


Trykk på og hold nede LYS i treningsvisning for å gå til Hurtigmeny. Når du går til Hurtigmeny fra treningsvisning, kan du gjøre følgende:

 • Lås taster: Trykk på START for å låse tastene. Trykk på og hold nede LYS for å låse opp tastene.

Vær oppmerksom på at trykkebevegelser kan utføres selv om tastene er låst.

 • Innstilling for bakgrunnslys: Velg eller Av.
 • Sportsspesifikk trykkfølsomhet: Velg Av, Svakt trykk, Normalt trykkSterkt trykk eller Veldig sterkt trykk. Velg hvor hardt du må trykke på displayet ved bruk av trykkebevegelser i sportsprofilen du for øyeblikket bruker.
 • Søk etter sensor: Søk etter en pulssensor, løpesensor eller sykkelsensor.
 • Løpesensor: Velg Kalibrering eller Velg sensor for hastighet. Under Kalibrering velger du Automatisk eller Manuell. Under Velg sensor for hastighet velger du kilden for hastighetsdata: Løpesensor eller GPS.
 • Kalibrer løpesensor: Hvis du velger Manuell, må du angi kalibreringsfaktoren. Velg Still inn faktor og angi faktoren. Gå til Polar løpesensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering.
 • Kalibrer høyde: Angi riktig høyde. Vi anbefaler at du alltid kalibrerer høyden manuelt når du vet hva nåværende høyde er.
 • Nedtellingstidtaker: Aktiver nedtellingstidtakeren. Nedtellingstidtakeren vises i en egen treningsvisning når den er aktivert.
 • Intervalltidtaker: Opprett tids- og/eller distansebaserte intervalltidtakere slik at du kan ta den nøyaktige tiden på trenings- og restitusjonsfaser i intervalltreningsøkter.
 • Informasjon om nåværende plassering: Dette valget er bare tilgjengelig hvis GPS er aktivert for sportsprofilen.
 • Når du velger Slå på plasseringsveiledning, vises Angi målpunkt. Velg Startpunkt (standard). Plasseringsveiledning brukes av Tilbake til start-funksjonen, som veileder deg tilbake til startpunktet eller et POI (interessepunkt).

Du kan endre målpunktet ved å gå tilbake til Hurtigmeny og velge Endre målpunkt.

Når Plasseringsveiledning er aktivert, blir Lagre nytt POI lagt til i Hurtigmeny.

 • Trykk på START når Lagre nytt POI vises for å lagre din nåværende plassering som et interessepunkt.