Du er her: Sensorer > Polar tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart

Polar tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart

Slik kobler du en tråkkfrekvensmåler til V800

Kontroller at tråkkfrekvensmåleren er korrekt installert. Du finner mer informasjon om installasjon i brukerhåndboken for tråkkfrekvensmåleren.

Du kan koble en tråkkfrekvensmåler til V800 på to måter:

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. V800 begynner å søke etter tråkkfrekvensmåleren. Roter pedalene et par ganger for å aktivere måleren. Et blinkende rødt lys på måleren indikerer at måleren er aktivert.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar CAD xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er fullført.
 5. Sensor koblet til: vises. Velg Sykkel 1 eller Sykkel 2. Bekreft med START.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. V800 begynner å søke etter tråkkfrekvensmåleren. Roter pedalene et par ganger for å aktivere måleren. Et blinkende rødt lys på måleren indikerer at måleren er aktivert.
 3. Når tråkkfrekvensmåleren er funnet, vises Polar CAD xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Tilkobling vises.
 5. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er fullført.
 6. Sensor koblet til: vises. Velg Sykkel 1 eller Sykkel 2. Bekreft med START.