Du er her: Innstillinger > Fysiske innstillinger

Fysiske innstillinger

Gå til Innstillinger > Fysiske innstillinger for å vise og redigere de fysiske innstillingene. Det er viktig at du er nøye med de fysiske innstillingene, særlig når du angir vekt, høyde, fødselsdato og kjønn, da disse har betydning for måleverdienes nøyaktighet, for eksempel hjertefrekvensgrenser i soner og kaloriforbruk.

I Fysiske innstillinger finner du følgende:

 • Vekt
 • Høyde
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Treningsbakgrunn
 • Maksimal hjertefrekvens
 • Hjertefrekvens under hvile
 • VO2max

Vekt

Legg inn vekten i kilogram (kg) eller pund (lb).

Høyde

Legg inn høyden i centimeter (metrisk) eller fot og tommer (britisk).

Fødselsdato

Legg inn fødselsdatoen din. Rekkefølgen for datoinnstillingene avhenger av hvilket tids- og datoformat du har valgt (24 t: dag - måned - år / 12 t: måned - dag - år).

Kjønn

Velg Mann eller Kvinne.

Treningsbakgrunn

Treningsbakgrunnen er en vurdering av ditt langsiktige fysiske aktivitetsnivå. Velg det alternativet som best beskriver den totale mengden og intensiteten i din fysiske aktivitet de siste tre månedene.

 • Sporadisk (0-1 t/uke): Du deltar ikke jevnlig i organiserte, sportslige fritidsaktiviteter eller utfører hard fysisk aktivitet; det vil si at du går bare lette turer, eller gjennomfører bare sporadisk treningsøkter som medfører andpustenhet eller svetting.
 • Regelmessig (1-3 t/uke): Du deltar jevnlig i sportslige fritidsaktiviteter, f.eks. 5–10 km løping per uke eller 1–3 timer per uke med sammenlignbar fysisk aktivitet, eller du har en jobb som krever moderat fysisk aktivitet.
 • Hyppig (3-5 t/uke): Du deltar i hard fysisk trening minst 3 ganger per uke, f.eks. 20–50 km løping per uke eller 3–5 timer per uke med sammenlignbar fysisk aktivitet.
 • Hard (5-8 t/uke): Du deltar i hard fysisk trening minst 5 ganger per uke, og innimellom kan du delta i større løp.
 • Semiproff (8-12 t/uke): Du deltar i hard fysisk trening nesten daglig, og du trener for å forbedre prestasjonene dine med tanke på konkurranser.
 • Proff (>12 t/uke): Du er en utholdenhetsutøver. Du deltar i hard fysisk trening for å forbedre prestasjonene dine med tanke på konkurranser.

Flow-nettjenesten overvåker treningsvolumet ditt på ukentlig basis. Hvis treningsvolumet har endret seg, foreslår tjenesten at du oppdaterer treningsbakgrunnen din basert på de siste 14 ukene med trening.

Maksimal hjertefrekvens

Angi din maksimale hjertefrekvens, hvis du kjenner til din gjeldende maksimale hjertefrekvensverdi. Din aldersdefinerte maksimale hjertefrekvensverdi (220-alder) vises som en standardinnstilling når du angir denne verdien for første gang.

HRmax brukes til beregning av energiforbruk. HRmax er det høyeste antall hjerteslag i minuttet ved maksimal fysisk anstrengelse. Den mest nøyaktige måten å fastslå din individuelle HRmax -verdi på, er å utføre en treningstest under maksimal anstrengelse i et laboratorium. HRmax er også vesentlig for å fastslå treningsintensitet. Verdien er individuell og avhenger av alder og arvelige faktorer.

Hjertefrekvens under hvile

Legg inn hjertefrekvensen din under hvile.

Hjertefrekvensen til en person under hvile (HRrest) er det laveste antall hjerteslag per minutt (bpm) ved full avslapning og uten forstyrrelser. Alder, kondisjonsnivå, genetikk, helsestatus og kjønn påvirker HRrest. HRrest reduseres ved god kardiovaskulær kondisjon. En normal verdi for voksne er 60-80 bpm, men for toppidrettsutøvere kan den være under 40 bpm.

VO2max

Angi din VO2max.

Det finnes en tydelig forbindelse mellom kroppens maksimale oksygenopptak (VO2max) og kardiorespiratorisk kondisjon, ettersom oksygentilførselen til kroppsvev er avhengig av lunge- og hjertefunksjon. VO2max (maksimalt oksygenopptak, maksimal aerob kraft) er den maksimale frekvensen som kroppen kan bruke oksygen på under maksimal anstrengelse; verdien er direkte relatert til hjertets maksimale kapasitet til å levere blod til musklene. VO2max kan måles eller anslås ved hjelp av kondisjonstester (f.eks. testing under maksimal anstrengelse, testing under submaksimal anstrengelse, Polar Fitness Test). VO2max er en god indikasjon på kardiorespiratorisk kondisjon og yteevne i utholdenhetsløp som langdistanseløping, sykling, langrenn og svømming.

VO2max kan uttrykkes som milliliter per minutt (ml/min = ml ■ min-1), eller denne verdien kan deles på personens kroppsvekt i kilogram (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).